Προγράμματα Σπουδών2020-05-27T09:13:48+00:00

Προγράμματα Σπουδών στο Intercollege

Πτυχία (4 έτη)

Διπλώματα

Intercollege Limassol

Στα πιο κάτω προγράμματα τα οποία προσφέρονται από το Intercollege-Limassol δεν θα γίνονται εγγραφές στο πρώτο έτος σπουδών. Ωστόσο θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για εισδοχή στο δεύτερο έτος σπουδών σε προγράμματα σπουδών επιπέδου ‘Δίπλωμα’ από άτομα που έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρώτο έτος των σπουδών τους, και για εισδοχή στο τρίτο έτος σπουδών σε προπτυχιακά προγράμματα του University of Middlesex από άτομα τα οποία έχουν συσσωρεύσει τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων (credits) που αντιστοιχούν σε δύο έτη φοίτησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών στο Intercollege-Limassol:
+357 25 381180 | admissions-lim@intercollege.ac.cy

Πληροφορίες

Εγγραφείτε Τώρα!

Οι Εγγραφές Άρχισαν!

Εγγραφείτε σήμερα και συμπληρώστε την online αίτηση, για να αρχίσετε τη διαδικασία εισδοχής!
Εγγραφείτε Τώρα!