Δίπλωμα

Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Το Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων είναι ένα 2ετές Δίπλωμα, το οποίο προετοιμάζει τους φοιτητές για απασχόληση σε διάφορους τομείς όπως η ψύξη, η θέρμανση, ο κλιματισμός, ο εξαερισμός, τα υδραυλικά και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Βασικά χαρακτηριστικά

 • Πρόγραμμα πιστοποιημένο από το CyQAA/DIPAE και επιλέξιμο για το φοιτητικό επίδομα της Κυπριακής Κυβέρνησης
 • Ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε πολλαπλές ειδικότητες μηχανικής, που συνδυάζουν τη θεωρία και την πράξη
 • Απογευματινά μαθήματα για σκοπούς ευελιξίας
 • Σύγχρονα εργαστήρια και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό εξοπλισμό
 • Διατίθενται πρόσθετη προηγμένη εκπαίδευση και πιστοποιήσεις
 • Εξαιρετική διασύνδεση με τη βιομηχανία για άμεσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας.
 • Ακαδημαϊκά καταρτισμένο και έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό, ενεργό στον επαγγελματικό τομέα
 • Ευκαιρίες πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος ERASMUS+

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές ως κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες προκλήσεις και απαιτήσεις του κλάδου στον τομέα του Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων.

Ως απόφοιτοι του προγράμματος, θα γνωρίζετε και θα εκτελείτε τις διάφορες τεχνικές εργασίες που απαιτούνται στον τομέα των μηχανολογικών εγκαταστάσεων (υδραυλικά, ψύξη, θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός κ.λπ.) ενώ θα αποκτήσετε και όλα τα βασικά στοιχεία που θα σας χρειαστούν για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και του εύρους των υπηρεσιών που προσφέρονται στον κλάδο.

Ουσιαστικά θα είστε ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον επιστήμονα, τον μηχανολόγο μηχανικό ή τον αρχιτέκτονα και το τεχνικό προσωπικό, ενώ παράλληλα θα αναλαμβάνετε και την τεχνική και οργανωτική διαχείριση του μηχανολογικού εργοταξίου.

Γιατί να επιλέξετε το Intercollege

Γιατί να σπουδάσεις Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Το πρόγραμμα Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Intercollege προσφέρει ολοκληρωμένη θεωρητική γνώση και πρακτική εκπαίδευση σε σχέση με την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε οικιακές και βιομηχανικές μονάδες, καθώς και την οργανωτική επίβλεψη μηχανολογικού εργοταξίου.

Συνδυάζοντας την τεχνική κατάρτιση πολλαπλών ειδικοτήτων (όπως Ψύξη, Θέρμανση, Υδραυλικά, Κλιματισμός, Αερισμός κ.λπ.) σε ένα ενιαίο πρόγραμμα, το πρόγραμμα Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων στοχεύει στο να παρέχει στους μαθητές τις δεξιότητες που χρειάζονται για να διαπρέψουν στον κλάδο. Με διαθέσιμα απογευματινά μαθήματα, οι μαθητές μπορούν να διατηρήσουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ενώ ακολουθούν την εκπαίδευσή τους.

Το πρόγραμμα διαθέτει σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και πρακτικής, ακαδημαϊκά καταρτισμένο και έμπειρο διδακτικό προσωπικό και σύγχρονα εργαστήρια με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό εξοπλισμό.

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσθετη εκπαίδευση και πιστοποιήσεις σε εξειδικευμένα θέματα μηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπως η απόκτηση επαγγελματικής πιστοποίησης στη χρήση και διαχείριση ψυκτικών με βάση τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (ΕΚ 2067/2015 και ΕΚ 517/2014).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ:
 • 1
  Εκτελούν εγκαταστάσεις, επισκευές και συντήρηση μηχανολογικών συστημάτων και εξοπλισμού τόσο σε οικιακές όσο και σε βιομηχανικές μονάδες:
  • Ψύξη και Κλιματισμό

  • Υδραυλικά (Ζεστό και Κρύο νερό), Αποχετεύσεις, Άρδευση, Πυρόσβεση, Κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες)
  • Διάφορους τύπους Κεντρικής Θέρμανσής όπως και τα Μηχανοστάσια τους
  • Διάφορους τύπους Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Ηλιοθερμικά, Γεωθερμικά, Φωτοβολταϊκά)

 • 2

  Κατανοούν τη σημασία των κανονισμών της ασφάλειας και υγείας στον τόπο εργασίας που επιβάλλει η νομοθεσία και να επιβεβαιώνει ότι αυτοί τηρούνται

 • 3

  Εφαρμόζουν σωστές πρακτικές ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή δημιουργίας ρύπων

 • 4

  Κατανοούν την λειτουργία και εγκατάσταση οργάνων μέτρησης αυτοματισμών και εξοπλισμός ελέγχου μηχανολογικών συστημάτων

 • 5

  Χειρίζονται εργαλεία και να εκτελούν εγκαταστάσεις, επιδιορθώσεις, συντήρηση διαφόρων μηχανήματων, συσκευών και εξοπλισμού μηχανολογικών συστημάτων

 • 6

  Εντοπίζουν βλάβες, διαρροές και να είναι σε θέση να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα

 • 7

  Γνωρίζουν την σημασία της ομαδικής εργασίας και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στο περιβάλλον που θα εξασκείται

 • 8

  Βοηθούν στη επίβλεψη και εκτέλεση οδηγιών κάτω από τις ανάλογες εντολές του Μηχανολόγου Μηχανικού του έργου

Πρόγραμμα ERASMUS+

Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, θα έχετε την ευκαιρία για περαιτέρω εκπαίδευση και μάθηση, εργασία και πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω των προγραμμάτων ERASMUS+.

Επαγγελματικές

Ευκαιρίες

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε διάφορους τομείς που αφορούν τις Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις όπως:

 • Κλιματισμός
 • Κεντρικές Θερμάνσεις
 • Ψύξη
 • Εξαερισμός
 • Υδραυλικά
 • Αποχετεύσεις
 • Κολυμβητικές Δεξαμενές
 • Συστήματα Πυρόσβεσης
 • Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Αφού αποκτήσουν την απαιτούμενη εμπειρία μπορούν πολλοί απόφοιτοι του προγράμματος επιλέγουν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ακόμη να δημιουργήσουν τις δίκες τους επιχειρήσεις σε έναν από τους πολλούς τομείς στους οποίους έχουν ειδικευτεί.

Σπουδές και εργασία

στο Intercollege

Σπούδασε στο Intercollege και διεκδίκησε δουλειά στον τομέα της ειδικότητάς σου κατά τη διάρκεια των σπουδών σου!

Ευκαιρίες απασχόλησης για φοιτητές Intercollege, σε άμεση συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους.

 • Ευνοϊκοί όροι απασχόλησης.
 • Εργαστείτε σε διεθνούς φήμης οργανισμούς που εμπλουτίζουν τις εμπειρίες και το βιογραφικό σας.
 • Δυνατότητα μερικής απασχόλησης κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και πλήρους απασχόλησης το καλοκαίρι.
 • Ευκαιρίες απασχόλησης στην Κύπρο και στο εξωτερικό

Πρόγραμμα Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 MTECH-100 Βασικές Αρχές Θερμοδυναμικής    6
2 MTECH-110 Βασικές Αρχές Ηλεκτρισμού    6
3 COMP-150 Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    6
4 MTECH-120 Μαθηματικά    6
5 BENG-121T Αγγλικά I    6
A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 MTECH-150A Υδραυλικά συστήματα (I) (Εσωτερικού Χώρου)  6
2 MTECH-160 Ψύξη Κλιματισμός Εξαερισμός (Ι)  6
3 MTECH-170 Τεχνικό Σχέδιο  6
4 MTECH-180 Ασφάλεια και Υγεία  6
5 BENG-122T Αγγλικά II  6
A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 MTECH-195 Πρακτική Εξάσκηση Ι  6
A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 MTECH-250 Υδραυλικά συστήματα (IΙ)  6
2 MTECH-260 Ψύξη Κλιματισμός Εξαερισμός (ΙΙ)  6
3 MTECH-210 Θερμικά Συστήματα  6
4 MTECH-220 Χαρακτηριστικά και ιδιότητες υλικών  6
5 MTECH-230Α Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (I) (Ηλιακά Θερμικά και Γεωθερμικά συστήματα)  6
A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 MTECH-265 Ψύξη Κλιματισμός Εξαερισμός (ΙΙΙ) 6
2 MTECH-270 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (II) (Φωτοβολταϊκά Συστήματα) 6
3 MTECH-240 Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος 6
4 MTECH-285 Εργαστήριο Ειδικοτήτων 6
5 MTECH-275 Εφαρμοσμένη AutoCAD 6

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 MTECH-295 Πρακτική Εξάσκηση Ι  6

* Το πιο πάνω πρόγραμμα ανά εξάμηνο είναι ενδεικτικό και υπάρχουν μαθήματα επιλογής.

Περιγραφή Προγράμματος

Ο στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες με σκοπό τη δημιουργία εξειδικευμένου προσωπικού, για να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες προκλήσεις και απαιτήσεις του κλάδου στον τομέα του Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων.

Ως απόφοιτος του προγράμματος, θα γνωρίζετε και θα εκτελείτε τις διάφορες τεχνικές εργασίες που απαιτούνται στον τομέα των μηχανολογικών εγκαταστάσεων (υδραυλικά, ψύξη, θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός κ.λπ.) ενώ θα αποκτήσετε και όλα τα βασικά στοιχεία που θα σας χρειαστούν για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και του εύρους των υπηρεσιών που προσφέρονται στο χώρο.

Ουσιαστικά θα γίνεται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον επιστήμονα, μηχανολόγο μηχανικό ή αρχιτέκτονα και το τεχνικό προσωπικό, ενώ παράλληλα θα ασκείτε την τεχνική και οργανωτική διαχείριση του μηχανολογικού εργοταξίου.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Παροχή απαραίτητων ακαδημαϊκών γνώσεων στον τομέα των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων.
 • Ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη βελτίωση της ποιότητας της εξάσκησης στις Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις.
 • Αποκτήστε τις απαραίτητες γνώσεις, μεθόδους, υλικά και εξοπλισμό για το σχεδιασμό, εγκατάσταση, λειτουργία και τη συντήρηση των διαφόρων μηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικών συστημάτων.
 • Εντοπισμός και επίλυση βλαβών και προβλημάτων που σχετίζονται με τον τομέα των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και γενικότερα των μηχανολογικών συστημάτων.
 • Εφαρμόζει σωστές και αποτελεσματικές γνώσεις ασφάλειας και υγείας για την προστασία των εργαζομένων, του χώρου εργασίας και γενικότερα του εργασιακού περιβάλλοντος.
 • Η απόκτηση εμπειριών μέσω της «Καλοκαιρινής πρακτικής άσκησης» θα βοηθήσει σημαντικά στη μελλοντική σταδιοδρομία και πρόοδο των μαθητών.

ΕΙΣΔΟΧΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το ελάχιστο κριτήριο εισδοχής στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι το αναγνωρισμένο Απολυτήριο Λυκείου ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο ισοδύναμο προσόν. Οι φοιτητές/τριες με βαθμό απολυτηρίου χαμηλότερο από 5/10 ή 10/20 ή αντίστοιχο, ανάλογα με το σύστημα βαθμολόγησης της χώρας έκδοσης του απολυτηρίου, μπορούν να γίνουν αποδεκτοί υπό ορούς.

Η αξιολόγηση του μαθήματος αποτελείται συνήθως από μια τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ενδιάμεση εξέταση, μελέτες (και συμμετοχή στην τάξη)

Η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει του βάρους της τελικής εξέτασης, της συνεχούς αξιολόγησης και της πραγματικής αριθμητικής βαθμολογίας που λήφθηκε σε αυτές τις δύο αξιολογήσεις. Με βάση την βαθμολογία των μαθημάτων υπολογίζεται ο μέσος βαθμός του εξάμηνου (GPA) ενός φοιτητή καθώς και ο γενικός μέσος όρος (CPA).

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 132 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Εγγραφείτε τώρα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διάρκεια Σπουδών: 2 έτη / 132 ECTS

Τίτλος: Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: Δίπλωμα

Μέθοδος φοίτησης: Πλήρης

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά