Υφιστάμενοι Φοιτητές

Οι υφιστάμενοι φοιτητές του Intercollege μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από πόρους που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν την ακαδημαϊκή τους επιτυχία και να εμπλουτίσουν την εμπειρία τους στον πανεπιστημιακό χώρο. Σε αυτή την ενότητα, θα βρείτε σημαντικούς συνδέσμους, συμπεριλαμβανομένου του ακαδημαϊκού ημερολογίου και άλλων χρήσιμων εργαλείων, για να σας βοηθήσουν να παραμείνετε οργανωμένοι και ενημερωμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής σας διαδρομής.

Φοιτητική Ένωση

Η Φοιτητική Ένωση βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων του Κολεγίου. Αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των φοιτητών και την εμπλοκή τους στην Κολεγιακή κοινότητα.

Η Φοιτητική Ένωση εκλέγεται ετήσια από τους φοιτητές και αντιπροσωπεύει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα όλων των φοιτητών, σε θέματα που αφορούν την πρόνοια, την πολυπολιτισμικότητα και την ποιότητα σπουδών, στη Διεύθυνση, στους καθηγητές και στη Διοίκηση του Κολεγίου.

Φοιτητικοί Όμιλοι

Το Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με τη Φοιτητική Ένωση, βοηθά στην οργάνωση εξωσχολικών δραστηριοτήτων, ομίλων και άλλων φοιτητικών ομάδων.

Εάν θα επιθυμούσατε να δημιουργήσετε ένα όμιλο ή μια ομάδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη λειτουργό Φοιτητικής Μέριμνας:

Συμβουλευτική

Το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας παρέχει στους φοιτητές που αντιμετωπίζουν προσωπικές ή συναισθηματικές προκλήσεις και δυσκολίες, πρόσβαση σε επαγγελματίες συμβούλους που θα τους παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ένα πλαίσιο πλήρους εμπιστευτικότητας.

Σύμβουλοι και Ψυχολόγοι του ΚΕΣΥ παρέχουν στήριξη και προσφέρουν τις γνώσεις και τις συμβουλές τους σε φοιτητές που χρειάζονται βοήθεια , καθοδήγηση, στήριξη και έχουν ανάγκη να διαχειριστούν τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν. Στόχος είναι να σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε τυχόν προκλήσεις, ζητήματα ή/και προβλήματα, ακόμη και εκείνα που δεν αφορούν καθαρά το διδακτικό/ακαδημαϊκό κομμάτι της φοίτησης.

Σταδιοδρομία & Καριέρα

Το Intercollege δεσμεύεται να βοηθήσει τους υφιστάμενους φοιτητές να εξερευνήσουν και να ακολουθήσουν ανταποδοτικές επαγγελματικές ευκαιρίες στους επιλεγμένους τους τομείς. Οι αποκλειστικές υπηρεσίες υποστήριξης καριέρας μας παρέχουν καθοδήγηση, πόρους και ευκαιρίες δικτύωσης, για να εξασφαλίσουν μια επιτυχημένη μετάβαση από τον ακαδημαϊκό χώρο στον επαγγελματικό κόσμο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS+

Επεκτείνετε τους ορίζοντές σας με περαιτέρω εκπαίδευση, εργασία και πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω των προγραμμάτων ERASMUS+.

Αποφοίτηση

Το να ξεκινήσετε το ταξίδι προς την αποφοίτησή σας στο Intercollege είναι ένα συναρπαστικό ορόσημο. Για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, απαιτούμε από όλους τους φοιτητές να συμπληρώσουν μία αίτηση. Αυτό το βήμα διασφαλίζει ότι έχετε εγγραφεί επίσημα για την τελετή και μας δίνει τη δυνατότητα να προετοιμαστούμε για την ιδιαίτερη ημέρα σας.