Το Πρόγραμμα ERASMUS+

Το Πρόγραμμα Erasmus+ είναι μια αξιόλογη εκπαιδευτική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιτρέπει σε φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να σπουδάσουν ή να ασκήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό για 2-12 μήνες ανά κύκλο σπουδών και στους αποφοίτους να αποκτήσουν την πρώτη τους εργασιακή εμπειρία σε άλλη χώρα εντός 12 μηνών από την απόκτηση του πτυχίου τους. Χωρίς να περιορίζεται στην Ευρώπη, το Erasmus+ παρέχει ευκαιρίες σε όλο τον κόσμο.

Οι καθηγητές και το προσωπικό πλήρους απασχόλησης μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενες αναθέσεις διδασκαλίας ή κατάρτιση στο εξωτερικό. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν επιχορήγηση για τα ταξίδια τους καθώς και τα έξοδα διαβίωσής τους.

Γιατί να εγγραφείτε στο Erasmus+;

Η συμμετοχή σε αυτό το εξαιρετικό πρόγραμμα επιτρέπει σε φοιτητές, πτυχιούχους, προσωπικό και καθηγητές να:

  • Αναπτύχθούν προσωπικά, επαγγελματικά και ακαδημαϊκά.
  • Αποκτήσουν νέες δεξιότητες, ενίσχυσουν την απασχολησιμότητα.
  • Διευρύνουν τους ορίζοντες και τις προοπτικές.
  • Επωφεληθούν από την οικονομική υποστήριξη.
  • Αυξήσουν το κίνητρο για μάθηση.
  • Αναπτύξουν την πολιτιστική συνείδηση και το ανοιχτό μυαλό.
  • Ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση.
  • Μάθουν νέα μαθήματα ή μεθόδους διδασκαλίας.
  • Βελτιώσουν τις γλωσσικές δεξιότητες.

Τα στατιστικά αποκαλύπτουν ότι οι απόφοιτοι με εμπειρία στο Erasmus έχουν σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες απασχόλησης! Ανακαλύψτε περισσότερα στη Μελέτη Επίδρασης Erasmus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ο Χάρτης Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2021-2027
Χάρτης Φοιτητών Erasmus

Δήλωση Πολιτικής INTERCOLLEGE Erasmus+

Η αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές να γίνουν μορφωμένα άτομα, να επιτύχουν τους στόχους τους και να αναλάβουν υπεύθυνους ρόλους σε έναν κόσμο διεθνούς συνεργασίας και αλληλεξάρτησης. Στόχος μας είναι να αναπτυχθούμε ως ένα διεθνές κολέγιο, εκτιμώντας την πολιτιστική ποικιλομορφία των φοιτητών, του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού μας.

Με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus, ενισχύουμε τους στόχους μας και προσφέρουμε ευκαιρίες στην κοινότητά μας να αποκτήσει διεθνή εμπειρία και να διευρύνει τις προοπτικές της. Δίνουμε προτεραιότητα σε συνεργασίες με ΑΕΙ που προσφέρουν μαθήματα στα αγγλικά και έχουν ποικίλη εκπροσώπηση της Ευρώπης.

Εστιάζουμε στις τοποθετήσεις φοιτητών και στοχεύουμε στην αύξηση της κινητικότητας για σπουδές, διδακτικό και διοκητικό προσωπικό. Η διεθνής στρατηγική μας περιλαμβάνει συμφωνίες με πανεπιστήμια εταίρους, προγράμματα franchise και συμμετοχή σε έργα της ΕΕ για την οικοδόμηση μιας ισχυρής διεθνούς ταυτότητας.

Το Erasmus+ έχει βοηθήσει σημαντικά τον εκσυγχρονισμό του Intercollege εκθέτοντας τους φοιτητές και το προσωπικό σε διαφορετικούς πολιτισμούς και εκπαιδευτικές πρακτικές. Τα προγράμματά μας πλέον ενσωματώνουν μαθήματα που αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες ανάγκες. Έχουμε ενεργοποιήσει μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας για να διασφαλίσουμε ότι η δομή, το περιεχόμενο και η παράδοση των προγραμμάτων μας πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα.

Η συμμετοχή του Intercollege στο Erasmus+ επιτρέπει τη δημιουργία ευρωπαϊκών συνδέσεων, προωθώντας τη θεσμική ανάπτυξη. Η σχολή μας συμμετέχει σε έρευνα που ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες της Ευρώπης και συμμετέχει σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Οι απαιτήσεις διαχείρισης του προγράμματος έχουν επηρεάσει τη διακυβέρνηση και τη διαφάνεια σε άλλες πτυχές των λειτουργιών του κολεγίου.

Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη

Η Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη (OLS) έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες στο Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στη γλώσσα με την οποία θα εργαστούν, θα σπουδάσουν ή θα εργαστούν εθελοντικά στο εξωτερικό, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτήν την εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση