Κινητικότητα ERASMUS+ στην Κύπρο

Το Intercollege παρέχει εξατομικευμένα προγράμματα για σπουδαστές, εκπαιδευτές και επαγγελματίες, που πληρούν τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση Erasmus+. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα για κάθε πρόγραμμα συμφωνούνται εκ των προτέρων με το ίδρυμα αποστολής για μέγιστο αντίκτυπο.

Μάθηση, Κατάρτιση & Πρακτική Άσκηση: Το Intercollege παρέχει υψηλής ποιότητας προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για σπουδαστές, μέλη του προσωπικού και επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων προσαρμοσμένων βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και επαγγελματικών μαθημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τα προγράμματα κινητικότητάς μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως Μαγειρικές Τέχνες, Φιλοξενία, και Τουρισμός, Ευεξία και Υγεία, Τεχνικά και Ναυτιλιακά κ.λπ.

Απευθυνόμαστε σε διάφορους εκπαιδευτικούς τομείς:

 • Τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Σχολική Εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Νεολαία

Τα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα κινητικότητας μας προσφέρουν

Για Μαθητές:

 • Ενισχυμένη μαθησιακή απόδοση
 • Βελτιωμένες δεξιότητες επικοινωνίας
 • Αυξημένη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση

Για τα μέλη του προσωπικού:

 • Προηγμένες επαγγελματικές ικανότητες
 • Βελτιωμένες προοπτικές καριέρας
 • Μεγαλύτερη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση

Παρέχουμε εξατομικευμένα προγράμματα εκμάθησης για σπουδαστές, εκπαιδευτές και επαγγελματίες, που πληρούν τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση Erasmus+. Τα μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε πρόγραμμα συμφωνούνται εκ των προτέρων με το ίδρυμα αποστολής για μέγιστο αντίκτυπο.

Για σπουδαστές

Προσαρμοσμένα βραχυπρόθεσμα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ελάχ. 10 ημέρες) Δημιουργούμε βραχυπρόθεσμα εκπαιδευτικά προγράμματα για ομάδες σπουδαστών με έντονο το πρακτικό και εργασιακό στοιχείο, σε συνεργασία με ιδρύματα αποστολής για να συμφωνηθούν εκ των προτέρων τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Πρακτική Άσκηση
(Ελάχ. 12 εβδομάδες)

Συνεργαζόμαστε με εθνικές και διεθνείς εταιρείες στην Κύπρο για να προσφέρουμε μακροχρόνια πρακτική άσκηση με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού.

Για το Προσωπικό

Μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης (Ελάχ. 2 ημέρες) Παρέχουμε προ-δομημένα επαγγελματικά εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά μαθήματα σε διάφορους τομείς, από Τεχνολογία Πληροφοριών έως Υγεία και Ασφάλεια έως μαθήματα κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών και πολλά άλλα.