Ναυτιλιακές Εγκαταστάσεις

Στο Intercollege, είμαστε υπερήφανοι που παρέχουμε στους δόκιμους-φοιτητές μας ευκαιρίες εκπαίδευσης με χρήση εργαστηρίων τελευταίας λέξης της τεχνολογίας για να την κατάλληλη προετοιμασία για μία επιτυχημένη σταδιοδρομία ως αξιωματικοί του εμπορικού ναυτικού.

Maritime Labs Spotlight

MIA ΜΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Προηγμένες τεχνολογίες προσομοίωσης και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις για εξάσκηση σε πραγματικά ναυτικά σενάρια, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις κριτικές δεξιότητες στη λήψη αποφάσεων.

Πρακτική εκπαίδευση στην πλοήγηση μέσα από πολύπλοκες προκλήσεις μέσω της ασύγκριτης πρόσβασης σε περιβάλλοντα προσομοίωσης πραγματικού κόσμου.

Συνεργασίες με ναυτιλιακές εταιρείες που παρέχουν πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, απαραίτητες για να διαπρέψουν στη ναυτική τους σταδιοδρομία.

Δυνατότητα δημιουργίας επαγγελματικού δικτύου μέσω ισχυρών συνεργασιών με κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρείες, με αποκλειστική πρόσβαση σε προηγμένες εγκαταστάσεις και τεχνολογίες προσομοίωσης.

Υπερσύγχρονες Ναυτιλιακές Εγκαταστάσεις

Loading...

Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) – Maritime Training Center (MTC)

Το Intercollege σε συνεργασία με την BSM – MTC, προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης που έχουν σχεδιαστεί για να εξοπλίσουν τους επαγγελματίες της ναυτιλίας με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για την πλοήγηση στις συνεχώς εξελισσόμενες προκλήσεις του κλάδου. Οι δόκιμοι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα μαθήματα:

 • BridgeResourceManagement (BRM), το οποίο εστιάζει στην ενίσχυση των ικανοτήτων των δόκιμων-φοιτητών στην ομαδική εργασία, επικοινωνία και λήψη αποφάσεων για αποτελεσματική λειτουργία στη γέφυρα του πλοίου.
 • AutomaticRadarPlottingAid (ARPA) που παρέχει στους δόκιμους-φοιτητές πρακτική εμπειρία στη χρήση συστημάτων ραντάρ για την εξασφάλιση ασφαλούς πλοήγησης και αποφυγής σύγκρουσης.
 • Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) που επιτρέπει στους δόκιμους-φοιτητές να πραγματοποιούν πλοήγηση με δεξιότητα χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικούς χάρτες, βελτιώνοντας την επίγνωση της κατάστασης και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα.
 • Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) που εξοπλίζει τους δόκιμους-φοιτητές με βασικές δεξιότητες για τον χειρισμό επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης και καταστάσεις κινδύνου στη θάλασσα.
 • Survival Craft and Rescue Boats (SCRB) το οποίο μεταδίδει την απαραίτητη ικανότητα στους δόκιμους-φοιτητές να χειρίζονται και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά σκάφη επιβίωσης και σκάφη διάσωσης.
 • AdvancedFireFighting (AFF) το οποίο εξοπλίζει τους δόκιμους-φοιτητές με προηγμένες τεχνικές και στρατηγικές πυρόσβεσης, διασφαλίζοντας την ετοιμότητά τους να χειριστούν έκτακτες ανάγκες πυρκαγιάς στο πλοίο.
 • Medical First Aid (MFA) το οποίο παρέχει στους δόκιμους-φοιτητές ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη ναυτική ιατρική περίθαλψη, εξοπλίζοντας τους με βασικές δεξιότητες και γνώσεις πρώτων βοηθειών.

Τα συγκεκριμένα μαθήματα εκπαίδευσης, τα οποία παρέχονται από έμπειρους επαγγελματίες του κλάδου, συνδυάζουν τη θεωρητική γνώση με πρακτικές προσομοίωσης ούτως ώστε να διασφαλιστεί πως οι δόκιμοι-φοιτητές είναι καλά προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ναυτιλιακής τους σταδιοδρομίας.

Loading...

Petronav Shipmanagement

Το Intercollege σε συνεργασία με την Petronav Shipmanagement, προσφέρει μια σειρά από βασικά μαθήματα κατάρτισης που στοχεύουν στην παροχή ισχυρής βάσης στους δόκιμους-φοιτητές σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα και τις λειτουργίες επί του πλοίου. Μεταξύ αυτών των μαθημάτων είναι και το μάθημα Basic Safety Training που καλύπτει θεμελιώδεις διαδικασίες ασφάλειας, όπως:

 • Τεχνικές προσωπικής επιβίωσης
 • Πρόληψη πυρκαγιάς και πυρόσβεση
 • Στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες
 • Προσωπική ασφάλεια και κοινωνική ευθύνη

Το συγκεκριμένο μάθημα διασφαλίζει ότι οι δόκιμοι-φοιτητές είναι καλά προετοιμασμένοι για να χειριστούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να τηρούν τα πρότυπα ασφάλειας της ναυτιλίας.

Επιπλέον, το Intercollege και η Petronav Shipmanagement προσφέρουν ένα εξειδικευμένο 2-ήμερο πρόγραμμα Εξοικείωσης Εν πλω, σχεδιασμένο για να εξοικειώσει τους δόκιμους-φοιτητές με τις διαδικασίες και λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα σε ένα πλοίο. Αυτό το μάθημα καλύπτει βασικές πτυχές, όπως διαδικασίες ασφάλειας, εργασίες στο κατάστρωμα, συστήματα επικοινωνίας και άλλα βασικά πρωτόκολλα επί του πλοίου. Παρέχοντας πρακτική εμπειρία και πρακτικές γνώσεις, το πρόγραμμα Εξοικείωσης Εν πλω προετοιμάζει τους δόκιμους-φοιτητές να ενσωματωθούν απρόσκοπτα στο εργασιακό περιβάλλον ενός πλοίου, βελτιώνοντας την κατανόησή τους για τις καθημερινές λειτουργίες και προωθώντας μια ασφαλή και αποτελεσματική εμπειρία στο πλοίο.