Διαδικασία Εισδοχής

Κριτήρια Εισδοχής

Το βασικό κριτήριο εισδοχής στα προγράμματα σπουδών του Intercollege είναι το Απολυτήριο Λυκείου ή ένα ισοδύναμο προσόν. Ορισμένα προγράμματα μπορεί να έχουν πρόσθετες απαιτήσεις, οπότε καθορίζονται χωριστά σύμφωνα με τις σχετικές λεπτομέρειες του εκάστοτε προγράμματος.

Κανονική Εισδοχή

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εισδοχής.

Μεταφερόμενοι Φοιτητές

Το Intercollege Λευκωσίας χαιρετίζει τη μεταφορά μαθημάτων από άλλα διαπιστευμένα Κολέγια και Πανεπιστήμια και αποδέχεται μαθήματα τα οποία είναι ισότιμα και αντίστοιχα με τα μαθήματα που προσφέρονται κάτω από τα προγράμματά του.

Η μεταφορά πιστωτικών μονάδων μπορεί να αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα μαθήματα του Κολεγίου ή σε ειδικές κατηγορίες όπως μαθήματα Πληροφορικής, Αγγλικών κ.λπ.  Οι μεταφερόμενες πιστωτικές μονάδες δεν υπολογίζονται στο CPA του φοιτητή.  Ανεξάρτητα από τις πιστωτικές μονάδες που μεταφέρονται, οι φοιτητές, από τον νόμο, πρέπει να συμπληρώσουν τον αριθμό μονάδων που αντιστοιχεί στο μισό του προγράμματος που επιθυμούν να κάνουν.