Εισδοχή

Η διαδικασία εισαγωγής μας έχει σχεδιαστεί για να αξιολογήσει τις δυνατότητες σας και να σας ταιριάξει με το κατάλληλο πρόγραμμα που θα σας βοηθήσει να διαπρέψετε. Μάθετε για τη διαδικασία αίτησης, τις προϋποθέσεις εισαγωγής, και τις σημαντικές προθεσμίες, και κάντε το πρώτο βήμα προς μια ικανοποιητική ακαδημαϊκή εμπειρία στο Intercollege.

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Η εξέταση αξιολόγησης στην Αγγλική γλώσσα στο Intercollege αξιολογεί την επάρκειά σας στα Αγγλικά για να σας τοποθετήσει στο κατάλληλο πρόγραμμα. Αυτό το ουσιαστικό βήμα εξασφαλίζει μια εξατομικευμένη μαθησιακή εμπειρία, επομένως συνιστάται να εξοικειωθείτε και να εξασκηθείτε με τις δομές της Αγγλικής γλώσσας εκ των προτέρων.

Εισαγωγή Προπτυχιακών Φοιτητών

Η γενική προϋπόθεση εισαγωγής για τα προγράμματα σπουδών στο Intercollege είναι οι υποψήφιοι να έχουν Απολυτήριο Λυκείου ή ισοδύναμη πιστοποίηση. Ορισμένα προγράμματα ενδέχεται να έχουν επιπλέον προϋποθέσεις εισαγωγής που καθορίζονται ξεχωριστά σύμφωνα με τις σχετικές λεπτομέρειες του προγράμματος. Στο προπτυχιακό επίπεδο, οι κατηγορίες εισαγωγής έχουν ως εξής:

1

Βασική Ακαδημαϊκή Εισαγωγή:

Η βασική εισαγωγή σε ακαδημαϊκά προγράμματα απαιτεί αναγνωρισμένο Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό 7.5/10 ή 15/20 ή κατάταξη στο 50% ή ισοδύναμο προσόν. Αυτό εξαρτάται και από την απόδειξη επάρκειας στην Αγγλική γλώσσα με έγκυρη βαθμολογία TOEFL 500 και άνω, ή βαθμολογία Computer-based TOEFL 173 και άνω, ή βαθμολογία Internet-based TOEFL (iBT) 61 και άνω, ή GCSE (ή GCE) English Language “O” Level of “C” ή άνω, ή IELTS 6.0 και άνω ή Cambridge Exams (First Certificate με βαθμολογία B και άνω, καθώς και Proficiency με βαθμολογία C και άνω), ή το College English Placement Test. Η αναγνώριση προηγούμενης μάθησης θα γίνεται δεκτή με βάση επιπλέον προσόντα (π.χ. GCE “A” Level). Οι φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση για τα προγράμματα Εκπαίδευσης που διδάσκονται στα Ελληνικά και δεν πληρούν τις βασικές ακαδημαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής, θα αξιολογηθούν για να καθοριστεί εάν το επίπεδο των Ελληνικών τους πληροί τα πρότυπα εισδοχής πριν επιτραπεί η εισαγωγή τους.

2

Ειδική Ακαδημαϊκή Εισαγωγή:

Αυτή η κατηγορία εισαγωγής μπορεί να προσφερθεί σε φοιτητές που διαθέτουν Απολυτήριο Λυκείου αλλά δεν έχουν τους προαπαιτούμενους βαθμούς ή άλλες προϋποθέσεις για βασική εισδοχή. Τέτοιοι φοιτητές μπορεί να πληρούν τις προϋποθέσεις για ειδική εισαγωγή αν έχουν σχετική πρακτική εμπειρία, ή άλλα σχετικά επιτεύγματα, ή αν μπορούν να παρουσιάσουν τεκμήρια της ικανότητας τους. Οι φοιτητές με ειδική εισδοχή μπορούν να λάβουν διδακτικές μονάδες, αλλά μπορεί να ισχύουν περιορισμοί μέχρι τη στιγμή που θα πληρούν τις προϋποθέσεις για βασική εισδοχή. Η ειδική εισδοχή προσφέρεται σε φοιτητές με χαμηλή ικανότητα και με ειδικές ανάγκες.

Εισαγωγή σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Η ελάχιστη προϋπόθεση για εισαγωγή σε πρόγραμμα μεταπτυχιακού διπλώματος είναι ένα πτυχίο ή ισοδύναμη πιστοποίηση. Οι φοιτητές θα χρειαστεί να υποβάλουν, εκτός από το πτυχίο τους, μία αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων που παρακολούθησαν στο πρώτο τους πτυχίου και δύο συστατικές επιστολές. Διαφορετικές προϋποθέσεις υφίστανται για τα διάφορα τμήματα.

Οικονομικές Πληροφορίες

Τα δίδακτρα κάθε προγράμματος υπολογίζονται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS), που εγγράφεται ένας φοιτητής κάθε τετράμηνο, τα οποία είναι μια σαφής μέθοδος υπολογισμού των διδάκτρων.

Υποτροφίες & Οικονομική Βοήθεια

Το Intercollege προσφέρει μια σειρά υποτροφιών βασισμένες σε ακαδημαϊκά κριτήρια και/ή οικονομικά κριτήρια. Οι υποτροφίες προσφέρονται σε όλα τα Σχολεία στην Κύπρο, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά και όλοι οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση. Προσφέρονται επίσης μια σειρά υποτροφιών σε επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες [email protected]