Ευρωπαϊκά Έργα: Past and Present

Το Intercollege έχει μια ισχυρή δέσμευση να προωθεί την καινοτομία και την έρευνα μέσω της συμμετοχής του σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα Erasmus. Αυτά τα προγράμματα αποτελούν επίδειξη της δέσμευσης του Κολλεγίου να αντιμετωπίζει επείγοντα παγκόσμια προβλήματα και να συμβάλλει στην πρόοδο της γνώσης σε διάφορους τομείς.

Συνεργαζόμενο με κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα, επαγγελματικούς συνδέσμους και επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, το Κολλέγιο έχει ενισχύσει τις δυνατότητες του στον τομέα της έρευνας, προωθώντας τη διασυνοριακή συνεργασία και συνεισφέροντας έτσι σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

Το Intercollege συμμετέχει είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος σε αρκετά πολύ στοχευμένα ευρωπαϊκά προγράμματα. Κάντε κλικ στα προγράμματα παρακάτω για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα.

2020-2023

2018-2020

On Track: Ένα σύστημα παρακολούθησης αποφοίτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

2016-2018

SAFETY4EL: Safety for Electricians

• AppHelp4SMEs: Apprenticeship Helpdesk for Small and Medium Size Companies

• RUECVET: Piloting ECVET to the national VET system of Russia and Uzbekistan

• ECWORK: ECVET for Work-Based Learning

2015-2017

ENTERX: Entrepreneurship in VET – Exploring the European Experience

• CAPE: Careers Advice and Pathways to Employment

• EURDiQ: European Dimension in Qualifications for the Tourist Sector

2014-2016

ECVET PERMIT: ECVET for Permeability and Transferability between the Non-Formal and Formal Vocational education and Training (VET) System

Go Greene & Care

• EWASTER: Designing and Testing New Management Skills for the Development of the Waste Electrical and Electronic Equipment Recycling and Re-use System in Europe.