Προπτυχιακό Πρόγραμμα

Ναυτική Επιστήμη

Η Κύπρος, κορυφαίος ευρωπαϊκός και παγκόσμιος κόμβος διαχείρισης πλοίων, διαθέτει περισσότερες από 200 εταιρείες πλοιοκτησίας, διαχείρισης πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών. Αυτή η ακμάζουσα βιομηχανία προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης και απαράμιλλες επιχειρηματικές ευκαιρίες στον ναυτιλιακό τομέα. Το διαρκώς αναπτυσσόμενο ναυτιλιακό τοπίο απαιτεί επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης με ισχυρό ακαδημαϊκό και τεχνικό υπόβαθρο, έτοιμους να διαπρέψουν στους απαιτητικούς ρόλους στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Γιατί να επιλέξετε το Intercollege

ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ NAYTIΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Παγκόσμια Αναγνώριση

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και πληροί τις εκπαιδευτικές της Διεθνούς Σύμβασης περί Προτύπων Εκπαίδευσης, Έκδοσης Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών (STCW) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Ευκαιρίες καριέρας

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Ναυτικών Επιστημών είναι καλά προετοιμασμένοι για ποικίλες επαγγελματικές κατευθύνσεις στη ναυτιλιακή βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων θέσεων ως αξιωματικών καταστρώματος, διαχειριστών πλοίων, ναυτιλιακών επιθεωρητών και αξιωματικών ναυσιπλοΐας.

Πρακτική Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση μέσω προσομοιώσεων, εργαστηριακών ασκήσεων, εκδρομών και επί του πλοίου πρακτική άσκηση, επιτρέποντας στους φοιτητές να αποκτήσουν πραγματική εμπειρία και να αναπτύξουν πολύτιμες δεξιότητες.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Το πρόγραμμα Ναυτικής Επιστήμης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ναυσιπλοΐας, της ευστάθειας πλοίων, της θαλάσσιας μηχανικής και της ναυτιλιακής νομοθεσίας, παρέχοντας στους μαθητές μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση
 • Οι ισχυρές συνεργασίες του προγράμματος με κορυφαίους ναυτιλιακούς οργανισμούς εξασφαλίζουν ενημερωμένη γνώση του κλάδου και ευκαιρίες δικτύωσης για τους φοιτητές
 • Οι σπουδαστές μαθαίνουν από μια ομάδα αφοσιωμένων και έμπειρων επαγγελματιών, συμπεριλαμβανομένων έμπειρων ναυτικών εμπειρογνωμόνων και ακαδημαϊκών, που φέρνουν τις πρακτικές γνώσεις τους στην τάξη
 • Το πρόγραμμα Ναυτικής Επιστήμης προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης σε αξιόπιστες ναυτιλιακές εταιρείες, ενισχύοντας τις προοπτικές απασχόλησής τους μετά την αποφοίτησή τους

Στόχοι προγράμματος

Στόχος του προγράμματος Ναυτικής Επιστήμης είναι η σωστή εκπαίδευση των Αξιωματικών Καταστρώματος, για την πλήρωση καίριων θέσεων εργασίας σε πλοία εμπορικού ναυτικού. Η παρεχόμενη εκπαίδευση είναι σύμφωνη με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (IMO) και είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Φρούρισης για Ναυτικούς (STCW).

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

1. Η παροχή βασικών γνώσεων και αναλυτικών δεξιοτήτων στους φοιτητές για τη χρήση εξοπλισμού πλοήγησης στο πλοίο, μαζί με προσομοιωτές και εργαστηριακή εμπειρία, προκειμένου να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στον απαιτητικό τομέα της ναυτικής επιστήμης.

2. Η διευκόλυνση της μάθησης και της κατάρτισης στον τομέα της ναυτικής επιστήμης που συνδέονται άμεσα με τη βιομηχανία και την τρέχουσα ανάπτυξη της τεχνολογίας.

3. Η παροχή θεωρητικών και υπολογιστικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την επίλυση εφαρμοσμένων και θεωρητικών θαλάσσιων προβλημάτων στον τομέα της ναυτικής επιστήμης.

4. Η παροχή εργαστηριακής πρακτικής εξάσκησης αλλά 12-μηνης επί του πλοίου πρακτικής άσκησης τα οποίας επιτρέπουν στους φοιτητές να συνδέσουν άμεσα τις θεμελιώδεις γνώσεις και τη θεωρία.

5. Η προετοιμασία των φοιτητών για να εργαστούν μόνοι τους ή ομαδικά προκειμένου να δώσουν λύσεις σε διάφορα ναυτικά προβλήματα/καταστάσεις.

6. Η παροχή στους φοιτητές της ευκαιρίες να αναπτύξουν εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνικές ικανότητες στον τομέα της εξειδίκευσής τους, προκειμένου να γίνουν επιτυχημένοι επαγγελματίες αξιωματικοί καταστρώματος και να προωθήσουν το όραμα της εταιρείας.

7. Η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων σχετικά με: την Πλοήγηση, τη Διακίνηση και Αποθήκευση φορτίου, τον Έλεγχο της λειτουργίας του πλοίου και της φροντίδας των προσώπων επί του πλοίου, όλα σε επιχειρησιακό επίπεδο με βάση τα πρότυπα εκπαίδευσης του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας IMO STCW (Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποιήσεις και Τήρηση Φυλάκων)

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Fine Practice experience

Ζήστε τον τέλειο συνδυασμό θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης μέσω των ναυτικών προσομοιωτών και των εργαστηριακών μας εμπειριών. Αυτά τα προηγμένα εργαλεία μάθησης προσφέρουν ένα ρεαλιστικό και καθηλωτικό περιβάλλον για την εξάσκηση βασικών δεξιοτήτων, όπως η πλοήγηση, η επικοινωνία και η λήψη αποφάσεων, προετοιμάζοντας τους φοιτητές για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν στη μελλοντική τους ναυτική σταδιοδρομία.

Τι θα μάθετε

1.

Θεωρητικές Γνώσεις και Πρακτικές Δεξιότητες

Εις βάθος κατανόηση διαδικασιών και τεχνολογιών ναυτικής επιστήμης, επάρκεια στα μαθηματικά, τη φυσική και τις τεχνικές πλοήγησης για επίλυση θαλάσσιων προβλημάτων, εκπαίδευση σε θαλάσσιους κινητήρες και ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα, γνώση τεχνικής ναυτιλιακής αγγλικής ορολογίας, εξοικείωση με τον κώδικα COLREGS, τα συστήματα ECDIS & GMDSS, προσομοίωση ARPA, ISPS-SSO, RADAR, BMS & BTM-BRM.

2.

Διοίκηση, Ηγεσία και Επικοινωνία

Εξειδίκευση στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, την ηγεσία και τη διοίκηση, κατανόηση των θαλάσσιων νομικών θεμάτων και του ναυτικού δικαίου, διαχείριση κρίσεων, αξιολόγηση κινδύνου και ασφάλεια επί του πλοίου, αποτελεσματικές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, εμπειρία στην επικοινωνία πλοίου-ξηράς και συνεργασία με το προσωπικό των κεντρικών γραφείων.

3.

Πλοήγηση, Λειτουργίες και Χειρισμός Πλοίων

Εις βάθος γνώση της ναυτοσύνης καταστρώματος, της ναυσιπλοΐας, της θαλάσσιας μετεωρολογίας, της μεταφοράς φορτίου και ναύλωσης-ασφάλισης, επάρκεια στη χρήση διαφόρων προσομοιωτών (προσομοιωτής γέφυρας, προσομοιωτής GMDSS & επικοινωνιών, προσομοιωτής χειρισμού φορτίου), ευρεία κατανόηση της MARPOL και διαχείρισης υδάτων έρματος, εμπειρία στη ναυσιπλοΐα, τους ελιγμούς και τον ασφαλή χειρισμό πλοίων, γνώση στοιχείων σκάφους, δομικών μερών και αρχών μηχανολογικού και ναυτικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, εκτίμηση για τη σημασία και τα οφέλη της δια βίου μάθησης στο επάγγελμα της ναυτικής επιστήμης.

Πρόγραμμα Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A COURSE CODE COURSE NAME ECTS CREDITS
1 MANS-120 Mathematics I 6
2 MANS-122 Physics I 5
3 MANS-110 Maritime English 4
4 MANS-135 Basic Safety and Security 5
5 MANS-125 Navigation Fundamentals 5
6 MANS-130 COLREGS-Safety of Watch 5
A/A COURSE CODE COURSE NAME ECTS CREDITS
1 MANS-121 Mathematics II 3
2 MANS-123 Physics II 4
3 MANS-155 Celestial Navigation 5
4 MANS-140 Maritime Law 6
5 MANS-145 Safety on Board 3
6 MANS-150 Deck Seamanship 5
7 MANS-160 Naval Architecture-Design 4
A/A COURSE CODE COURSE NAME ECTS CREDITS
1 MANS-210 Applied Navigation 8
2 MANS-235 Marine Meteorology 6
3 MANS-240 Nautical Electronic Instruments 6
4 MANS-220 Ship Chartering 3
5 MANS-225 Marine Engines 4
6 MANS-230 Marine Insurance 3
A/A COURSE CODE COURSE NAME ECTS CREDITS
1 MANS-200 Practical Training On Board 30
A/A COURSE CODE COURSE NAME ECTS CREDITS
1 MANS-345 GMDSS 8
2 MANS-340 Safety and Risk Management 3
3 MANS-310 Marine Legal Issues 4
4 MANS-320 Human Resource Management 2
5 MANS-325 Leadership and Administration 2
6 MANS-315 Crisis-Management – Risk Assessment 3
7 MANS-330 Advanced Safety and Security 5
8 MANS-305 Information Technology 3
A/A COURSE CODE COURSE NAME ECTS CREDITS
1 MANS-350 Ship Management 3
2 MANS-355 Ship Stability & Strength 7
3 MANS-370 Cargo Transport 7
4 MANS-375 MARPOL – Ballast Water Management 3
5 MANS-360 Emergencies and SAR 3
6 MANS-365 Ship’s Inspections 3
7 MANS-380 Ship Steering Control Systems 4
A/A COURSE CODE COURSE NAME ECTS CREDITS
1 MANS-400 Practical Training On Board 30
A/A COURSE CODE COURSE NAME ECTS CREDITS
1 MANS-410 ECDIS 6
2 MANS-415 ARPA & RADAR – Watch Keeping 6
3 MANS-420 ISPS – SSO 4
4 MANS-425 Simulation – BTM – BRM – BMS 6
5 MANS-430 Shipbroking & Chartering Practices 4
6 MANS-440 Port & Terminal Management 4

* Το πιο πάνω πρόγραμμα ανά εξάμηνο είναι ενδεικτικό και υπάρχουν μαθήματα επιλογής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS+

Διευρύντε τους ορίζοντές σας με περαιτέρω εκπαίδευση, εργασία και πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω των προγραμμάτων ERASMUS+.

Επαγγελματική

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργαστούν ως:

 • Αξιωματικοί Καταστρώματος
 • Διαχειριστές Πλοίων
 • Συντονιστές Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
 • Διαχειριστής Υπηρεσιών Κυκλοφορίας Πλοίων (VTS)
 • Ναυτιλιακοί Σύμβουλοι
 • Ναυτιλιακοί Εκπαιδευτές
 • Έφοροι/Επόπτες πλοίων
 • Διευθυντές πληρωμάτων
 • Θαλάσσιοι Τοπογράφοι/Επιθεωρητές

Σπουδές και Εργασία

στο Intercollege

Σπούδασε στο Intercollege και διεκδίκησε μια θέση εργασίας στον τομέα της ειδικότητας σου, κατά τη διάρκεια των σπουδών σου!

Σπουδάζω και εργάζομαι – ευκαιρίες εργοδότησης των φοιτητών και φοιτητριών του Intercollege, σε άμεση συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους:

 • Ευνοϊκοί όροι απασχόλησης.
 • Εργασία σε οργανισμούς διεθνούς φήμης που εμπλουτίζουν τις εμπειρίες και το βιογραφικό σου.
 • Δυνατότητα μερικής απασχόλησης κατά τη διάρκεια των σπουδών σου και πλήρη απασχόληση το καλοκαίρι.
 • Ευκαιρίες εργοδότησης σε Κύπρο και Ελλάδα.

Το Intercollege σε συνεργασία με τη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου και υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, προσφέρει προγράμματα Ναυτιλίας που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν τις απαραίτητες ακαδημαϊκές γνώσεις, επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες σε Αξιωματικούς Καταστρώματος και Μηχανών που επιθυμούν να ακολουθήσουν καριέρα σε πλοία εμπορικού ναυτικού.

Συμβούλιο Κυβερνητών – Συνεργάτες

Το Συμβούλιο Κυβερνητών δρα ως συμβουλευτικό όργανο προς το πρόγραμμα «Πτυχίο στη Ναυτική Επιστήμη» και αποτελείτε από 15 Ναυτιλιακές Εταιρίες με έδρα την Κύπρο. Ο σκοπός του Συμβουλίου Κυβερνητών είναι η παροχή απευθείας σύνδεσης του προγράμματος με τις ανάγκες και τις εξελίξεις στον τομέα της ναυτιλίας καθώς και η στήριξη και αξιολόγηση του προγράμματος σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί.

Αποστολή του Συμβουλίου Κυβερνητών:

 • Κατανόηση και αξιοποίηση των τάσεων της αγοράς και των επιχειρήσεων στον τομέα της Ναυτιλίας
 • Παροχή αμερόληπτων συμβουλών για ζητήματα που εγείρονται από τη διεύθυνση του προγράμματος
 • Παροχή και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες της βιομηχανίας
 • Ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων προγραμμάτων σπουδών, είτε Ακαδημαϊκών είτε προγραμμάτων μικρής διάρκειας

Περιγραφή Προγράμματος

1. Προετοιμάζει τους φοιτητές να γίνουν επιτυχημένοι επαγγελματίες αξιωματικοί και υπεύθυνοι πλοήγησης στον απαιτητικό τομέα της Ναυτικής επιστήμης.

2. Παρέχει στους αποφοίτους τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες για να διαπρέψουν στη ναυτιλιακή βιομηχανία ως δεύτεροι αξιωματικοί και στη συνέχεια να προαχθούν σε Υποπλοιάρχους & Πλοίαρχους.

3. Παρέχει στους φοιτητές τις θεμελιώδεις αρχές της ναυσιπλοΐας και του χειρισμού πλοίων, της ασφαλούς λειτουργίας και διαχείρισης του πλοίου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

4. Καλλιεργεί τις αναλυτικές δεξιότητες, τακτικές επίλυσης προβλημάτων και κριτική σκέψη.

5. Προωθεί την ηθική, την εργασιακή ευθύνη και τις ηθικές πρακτικές.

6. Διαπιστώνει τη σημασία της ασφαλούς εκτέλεσης των καθηκόντων του αξιωματικού υπεύθυνού πλοήγησης, τόσο στη θάλασσα όσο και στο λιμάνι.

7. Προωθεί τη δια βίου μάθηση και τη συνεχούς εκπαίδευση μέσω εκπαίδευσης των Αξιωματικών Καταστρώματος και προχωρημένων/περαιτέρων πτυχίων.

8. Καλύπτει τουλάχιστον το ελάχιστο επίπεδο ικανότητας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) ενός αξιωματικού υπεύθυνου πλοήγησης (STCW 2010 Convention Chapter II, Section AII/1. IMO model course 7.03 Λειτουργίες 1, 2 & 3).

9. Αναπτύσσει δεξιότητες για αποτελεσματική επικοινωνία με συναδέλφους, Υποπλοιάρχους, Πλοίαρχους, εμπειρογνώμονες ναυτιλίας και το κοινό σε θέματα που σχετίζονται με τεχνικές έννοιες, κινδύνους και συστάσεις.

10. Προσφέρει μια γενική εικόνα των πιο σημαντικών στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης του πλοίου, ώστε να ανυψωθεί η επαγγελματική ανταγωνιστικότητα του αξιωματικού.

ΕΙΣΔΟΧΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το ελάχιστο κριτήριο εισδοχής στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι το αναγνωρισμένο Απολυτήριο Λυκείου ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο ισοδύναμο προσόν. Οι φοιτητές/τριες με βαθμό απολυτηρίου χαμηλότερο από 7.5/10 ή 15/20 ή αντίστοιχο, ανάλογα με το σύστημα βαθμολόγησης της χώρας έκδοσης του απολυτηρίου, μπορούν να γίνουν αποδεκτοί υπό ορούς. Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον 75% στα Μαθηματικά διαφορετικά θα πρέπει να περάσουν επιτυχώς μια κατατακτήρια εξέταση στα Μαθηματικά.

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες που πληρούν τα κριτήρια εισδοχής θα πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία την συνέντευξη (δια ζώσης ή διαδικτυακά), η οποία θα διενεργηθεί από το Ακαδημαϊκό Προσωπικό του Προγράμματος σπουδών. Οι επιτυχόντες θα λάβουν μια υπό όρους αποδοχή που θα δεσμεύεται από την εκπλήρωση των απαιτήσεων που περιγράφονται παρακάτω.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις γνώσης της αγγλικής γλώσσας για εγγραφή στα προγράμματα σπουδών αναγράφονται πιο κάτω. Οι φοιτητές/τριες που δεν κατέχουν κάποιο από τα πιο κάτω πιστοποιητικά ή τους ελάχιστους βαθμούς και κατέχουν IELTS με 4.5 και άνω, θα πρέπει να παρακαθήσουν τις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του Intercollege (χωρίς χρέωση).

 • IGCSE με ελάχιστο βαθμό “C”
 • IELTS Certificate με ελάχιστο βαθμό “5.5”
 • TOEFEL IBT με ελάχιστο βαθμό “72”
 • Password Skills Test Plus με ελάχιστο βαθμό “5.5”
 • Anglia Examinations με ελάχιστο βαθμό “Advanced”
 • Michigan Language Assessment (Proficiency of Michigan) με ελάχιστο βαθμό ECCE (53)
 • Cambridge GCE AS Level English Language με ελάχιστο βαθμό “C”
 • University of Cambridge Exams με ελάχιστη απαίτηση την ολοκλήρωση του First Certificate in English FCE

Οι επιτυχόντες πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα Πιστοποιητικά για να προχωρήσουν στην έκδοση επιστολής αποδοχής άνευ όρων:

 • Πιστοποιητικό Ιατρικής Καταλληλόλητας για ναυτικούς (βάσει του Κανονισμού STCW I/9) από γιατρό/ιατρικό κέντρο/νοσοκομείο εγκεκριμένο από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας στην Κύπρο ή την αρμόδια αρχή στη χώρα προέλευσής τους.
 • Έγκυρο Πιστοποιητικό Καθαρού Ποινικού Μητρώου

Επιπλέον, οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 • 2 πρόσφατες Φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου
 • Αντίγραφο ταυτότητας

Η αξιολόγηση του μαθήματος αποτελείται συνήθως από μια περιεκτική τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ενδιάμεσές εξετάσεις, μελέτες (και συμμετοχή στην τάξη)

Η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει του βάρους της τελικής εξέτασης, της συνεχούς αξιολόγησης και της πραγματικής αριθμητικής βαθμολογίας που λήφθηκε σε αυτές τις δύο αξιολογήσεις. Με βάση την βαθμολογία των μαθημάτων υπολογίζεται ο μέσος βαθμός του εξάμηνου (GPA) ενός φοιτητή καθώς και ο γενικός μέσος όρος (CPA).

Ο φοιτητής/τρία πρέπει να συμπληρώσει 240 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

Εγγραφείτε τώρα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διάρκεια Σπουδών (έτη): 4 / 240 ECTS

Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών)

Μέθοδος Μελέτης: Πλήρης

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά