Τα Τεχνικά Επαγγελματικά προγράμματα μας είναι σχεδιασμένα σχολαστικά για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επαγγελματιών που εργάζονται σε ποικίλους αλλά αλληλένδετους τομείς. Επικεντρώνονται στον χειρισμό ψυκτικών και στην ασφάλεια εναλλακτικών αερίων και είναι επιμελημένα σύμφωνα με τους αυστηρούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε μάθημα προσφέρει ολοκληρωμένη εκπαίδευση που συνδυάζει θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες, με στόχο όχι μόνο την ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων αλλά και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα ασφάλειας. Είτε είστε τεχνικός ψύξης, ειδικός κλιματισμού ή κάποιος που ενδιαφέρεται για τον περίπλοκο χώρο των αντλιών θερμότητας, αυτά τα προγράμματα προσφέρουν την ευκαιρία να διευρύνετε τις γνώσεις σας, να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας και να ενισχύσετε την επαγγελματική σας διαδρομή.

Γιατί να επιλέξετε το Intercollege

ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΑΣ

Διεθνώς αναγνωρισμένα και υιοθετημένα από χώρες όπως το Βέλγιο και η Ισπανία.

Απαραίτητα για τεχνικούς στους τομείς ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας.

Ενισχύουν τις δεξιότητες ασφάλειας, απόδοσης και αξιοπιστίας με εναλλακτικά ψυκτικά αέρια.

Υποχρεωτική πιστοποίηση για άτομα και εταιρείες της ΕΕ, που αυξάνουν την επαγγελματική αξιοπιστία.

F-GAS: Μηχανοκίνητα οχήματα

Αποκτήστε την πιστοποίηση F-Gas, το διαβατήριό σας για να εργαστείτε ως τεχνικός ψυκτικού, αποκτώντας τη δυνατότητα να ασκήσετε το επάγγελμά σας ή να συνεχίσετε τις δραστηριότητές σας σε όλη την Ευρώπη. Αυτά τα προγράμματα είναι προσαρμοσμένα σε άτομα που χειρίζονται ψυκτικά αέρια και άλλα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που χρησιμοποιούνται σε τυπικά συστήματα κλιματισμού, όπως ορίζονται από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς EC 2067/2015 και EC 517/2014. Ως μέρος της ολοκληρωμένης προσέγγισής μας, προσφέρουμε τόσο θεωρητική γνώση όσο και πρακτική πρακτική. Ενισχύστε το επαγγελματικό σας κύρος και την αυτοπεποίθησή σας με πιστοποίηση από έναν αναγνωρισμένο Φορέα Διαπίστευσης.

REAL Alternatives: Εύφλεκτα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα REAL Alternatives 4 Life είναι μια καινοτόμος πρωτοβουλία που αφορά τη χρήση εναλλακτικών ψυκτικών, τα οποία πρόκειται να αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα ψυκτικά με νόμο από το 2021. Ο Εθνικός Οργανισμός Κύπρου είναι το Τμήμα Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (TDU). Αυτό το ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει εννέα ξεχωριστές μονάδες και, στο τρέχον στάδιο, θα ξεκινήσει με ενότητες που επικεντρώνονται στα εύφλεκτα αέρια και τα αέρια CO2. Το πρόγραμμα σπουδών μας περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία, πρακτικές ασκήσεις και εξετάσεις. Οι επιτυχημένοι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό, το οποίο ενισχύει τις γνώσεις και τις ικανότητές τους στον ζωτικό τομέα των κανονισμοών του κλάδου.

Τμήμα Κατάρτισης και Ανάπτυξης

Το Τμήμα Κατάρτισης και Ανάπτυξης παρέχει υπηρεσίες καθοδήγησης και εκπαίδευσης σε θέματα ηγεσίας, διαχείρισης αλλαγών, επικοινωνιακών δεξιοτήτων, αριστείας υπηρεσιών, προσωπικής ανάπτυξης και τεχνολογίας πληροφοριών σε επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ιδιώτες από το 1989.

Όλα αυτά τα χρόνια, κορυφαίες εταιρείες και οργανισμοί έχουν εμπιστευτεί την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των εργαζομένων τους στη Μονάδα και πολλά άτομα έχουν επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που παρέχονται. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 1000 επαγγελματίες λαμβάνουν μέρος στα σεμινάρια, τα μαθήματα και τα εργαστήρια που προσφέρονται για όλες τις πτυχές της κυπριακής οικονομίας.

Μέσω των συνεργασιών δια βίου μάθησης και της επίτευξης αριστείας υπηρεσιών και εκπαίδευσης, το Τμήμα στοχεύει στο να είναι ο αξιόπιστος πάροχος προηγμένων και εφαρμόσιμων προγραμμάτων κατάρτισης. Η Μονάδα προσφέρει επίσης ένα ευρύ φάσμα διεθνών διαπιστευμένων και αναγνωρισμένων επαγγελματικών μαθημάτων, μέσω εκπαίδευσης πλήρους και μερικής απασχόλησης.