ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Real Alternatives

Elevate Your Career in Beauty and Wellness

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα REAL Alternatives 4 Life είναι μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που εστιάζει στη χρήση εναλλακτικών ψυκτικών, τα οποία πρόκειται να αντικαταστήσουν τα τρέχοντα ψυκτικά σύμφωνα με την επερχόμενη νομοθεσία από το 2021 και μετά. Το Τμήμα Κατάρτισης και Ανάπτυξης (TDU) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας λειτουργεί ως ο Εθνικός Φορέας για την Κύπρο, επιβλέποντας αυτό το ολοκληρωμένο πρόγραμμα που αποτελείται από εννέα διακριτές ενότητες. Η αρχική φάση θα καλύπτει τα εύφλεκτα αέρια και τα αέρια CO2. Το πρόγραμμα σπουδών μας περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση, πρακτικές ασκήσεις και εξετάσεις, διασφαλίζοντας ότι οι συμμετέχοντες αποκτούν μια βαθιά κατανόηση αυτού του κρίσιμου τομέα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση, τα άτομα θα λάβουν Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό, το οποίο θα επικυρώνει την τεχνογνωσία και την επάρκειά τους σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς του κλάδου.

APPLY NOW

Γιατί να επιλέξετε το Intercollege

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Real alternatives 4 Life

Διεθνώς αναγνωρισμένο και υιοθετημένο από χώρες όπως το Βέλγιο και η Ισπανία.

Ειδικά σχεδιασμένο για τεχνικούς ψύξης, ειδικούς κλιματισμού και επαγγελματίες στον ακμάζοντα τομέα των αντλιών θερμότητας.

Ενισχύει την εξειδίκευσή σας σε κρίσιμους τομείς όπως η ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα, η αξιοπιστία και οι μοναδικές προκλήσεις που θέτουν τα εναλλακτικά ψυκτικά μέσα.

Σύνοψη προγράμματος

Δεξιότητες που αποκτούνται

  • Διοξείδιο του άνθρακα (CO2): Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για τεχνικούς ψύξης, άτομα που ασχολούνται με συστήματα κλιματισμού και όσους εργάζονται στον τομέα των αντλιών θερμότητας.

  • Αμμωνία: Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να βελτιώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των τεχνικών σε τομείς όπως η ασφάλεια, η απόδοση, η αξιοπιστία και οι περιορισμοί των εναλλακτικών ψυκτικών.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνικά

Κριτήρια

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για τεχνικούς ψύξης, επαγγελματίες που εργάζονται με συστήματα κλιματισμού και όσους ασχολούνται με τη λειτουργία αντλιών θερμότητας.

Διαπίστευση

Εγκεκριμένο από HDRA

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ