Θέσεις Εργασίας στο Intercollege

Ο οργανισμός μας είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Κύπρο και αποτελείται από μια ποικιλόμορφη κοινότητα διδακτικού και διοικητικού προσωπικού στην πανεπιστημιούπολη και τα περιφερειακά κέντρα σπουδών μας, ενώ διατηρεί ομάδες σε πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο. Εστιάζουμε στην επέκταση της ακαδημαϊκής μας προσφοράς, στην οικοδόμηση των ερευνητικών μας δυνατοτήτων και στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των φοιτητών. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνουμε τους ομοϊδεάτες επαγγελματίες να κάνουν αίτηση μαζί μας.

Βλέπετε τον εαυτό σας να εργάζεται ανάμεσα σε ανθρώπους που προκαλούν, ενδυναμώνουν και εμπνέουν ο ένας τον άλλον επιδιώκοντας την αριστεία; Εάν ναι, γίνετε μέλος της ποικίλη, διεθνή κοινότητα διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, που επικεντρώνεται στη δημιουργία και την πρόοδο της μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας.