ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

F-Gas

Elevate Your Career in Beauty and Wellness

Αποκτήστε την πιστοποίηση F-Gas, το κλειδί για το ξεκλείδωμα των ευκαιριών απασχόλησης ως τεχνικός ψυκτικών, που σας επιτρέπει να συνεχίσετε την καριέρα σας ή να επεκτείνετε τις δραστηριότητές σας σε όλη την Ευρώπη. Τα εξειδικευμένα μας προγράμματα απευθύνονται σε άτομα που ασχολούνται με τη διαχείριση ψυκτικών αερίων και άλλων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου στο πλαίσιο των Τυποποιημένων Συστημάτων Κλιματισμού, όπως περιγράφεται από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς EC 2067/2015 και EC 517/2014. Με μια ολιστική προσέγγιση, παρέχουμε έναν συνδυασμό θεωρητικής γνώσης και πρακτικής κατάρτισης. Ενισχύστε τo επαγγελματικό σας όνομα και χτίστε την εμπιστοσύνη με πιστοποίηση από έναν αξιόπιστο Φορέα Διαπίστευσης.

APPLY NOW

Γιατί να επιλέξετε το Intercollege

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ F-GAS

Διεθνώς αναγνωρισμένο και υιοθετημένο από χώρες όπως το Βέλγιο και η Ισπανία.

Απαραίτητο για τεχνικούς στους τομείς ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας.

Ενισχύει τις δεξιότητες ασφάλειας, απόδοσης και αξιοπιστίας με εναλλακτικά ψυκτικά αέρια.

Υποχρεωτική πιστοποίηση για άτομα και εταιρείες της ΕΕ, αυξάνοντας την επαγγελματική αξιοπιστία.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Το πρόγραμμά F-Gas προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία εκπαίδευσης, συνδυάζοντας θεωρητική γνώση και πρακτική άσκηση για να σας εξοπλίσει με τις απαραίτητες δεξιότητες και αυτοπεποίθηση για να διαπρέψετε ως τεχνικός ψυκτικού.

  • Αποκτήστε την πιστοποίηση F-Gas, μια αναγνωρισμένη διαπίστευση που επικυρώνει την τεχνογνωσία σας στον χειρισμό ψυκτικών αερίων και φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου στα συμβατικά συστήματα κλιματισμού.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ