Ενδυνάμωση σπουδαστών στον τομέα της ηθικής επιχειρηματικότητας και ηθικής ηγεσίας | Value & Future

Φοιτητές και φοιτήτριες, υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού του Intercollege, από τους κλάδους των Σπουδών Αισθητικής και των Επισιτιστικών Τεχνών, συμμετέχουν ενεργά μέσα από μια σειρά βιωματικών μαθημάτων στην έννοια της εταιρικής ηθικής, προβληματίζονται γύρω από ηθικά διλήμματα και εξάγουν τα δικά τους συμπεράσματα γύρω από την έννοια της εταιρικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας. Η βιωματική εκπαίδευση γίνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Value & Future, σε άμεση συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Το Value & Future είναι ένα καινοτόμο, τριετές έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΜΚΟ και κοινωνικές επιχειρήσεις από τη Γερμανία, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Ισπανία, συνεργάζονται με κοινό στόχο την ενδυνάμωση των νέων στον τομέα της ηθικής επιχειρηματικότητας και ηθικής ηγεσίας.

Το έργο ενθαρρύνει τους σπουδαστές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης να οραματιστούν το δικό τους επιχειρηματικό μέλλον και να εξοικειωθούν με τις ηθικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες σήμερα αλλά και με παραδειγματικές ηθικές πρακτικές και επιλογές. Το έργο επικεντρώνεται στη διερεύνηση, αναγνώριση και κατανόηση της ηθικής στην επιχειρηματική πρακτική, καθώς διαπιστώθηκε έλλειψη αντίστοιχης στοχευμένης εκπαίδευσης στους κλάδους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις σχολές της Ευρώπης.

Τι είναι η εταιρική ηθική;

 Γιατί είναι σημαντικό να εφαρμόζεται ηθική επιχειρηματικότητα?

 • Ενισχύεται η αποδοτικότητα των εργαζομένων.
 • Μειώνονται ανεπιθύμητες εκδηλώσεις κακής συμπεριφοράς και παραβατικότητας.
 • Καθορίζονται οι αξίες-πολιτική της επιχείρησης και ενδυναμώνονται οι σχέσεις επιχείρησης-εργαζομένων.
 • Προωθείται ο αυτοέλεγχος των επιχειρήσεων.
 • Δημιουργείται ένα εργασιακό περιβάλλον υπευθυνότητας και ενισχύεται η επιχειρησιακή λειτουργικότητα.
 • Εξισορροπούνται προσωπικοί και οργανωσιακοί-επιχειρηματικοί στόχοι.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Δρ Αλέξανδρος Αντωναράς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Email: [email protected]

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, Πρόγραμμα Αισθητικής, Intercollege
Δρ Μάριος Στυλιανού & Γεωργία Μηνά
Email: [email protected] & [email protected]

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, Πρόγραμμα Επισιτιστικών Τεχνών, Intercollege
Νικόλας Ορφανίδης & Ανδρέας Πασχάλη
Email: [email protected] & [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: valueandfuture.eu

Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δηµοσίευση δεσµεύει µόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Γιατί είναι σημαντικό να εφαρμόζεται ηθική επιχειρηματικότητα ?

 • Ενισχύεται η αποδοτικότητα των εργαζομένων.
 • Μειώνονται ανεπιθύμητες εκδηλώσεις κακής συμπεριφοράς και παραβατικότητας.
 • Καθορίζονται οι αξίες-πολιτική της επιχείρησης και ενδυναμώνονται οι σχέσεις επιχείρησης-εργαζομένων.
 • Προωθείται ο αυτοέλεγχος των επιχειρήσεων.
 • Δημιουργείται ένα εργασιακό περιβάλλον υπευθυνότητας και ενισχύεται η επιχειρησιακή λειτουργικότητα.
 • Εξισορροπούνται προσωπικοί και οργανωσιακοί-επιχειρηματικοί στόχοι.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Δρ Αλέξανδρος Αντωναράς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Email: [email protected]

 

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, Πρόγραμμα Αισθητικής, Intercollege
Δρ Μάριος Στυλιανού & Γεωργία Μηνά
Email: [email protected] &  [email protected]

 

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, Πρόγραμμα Επισιτιστικών Τεχνών, Intercollege
Νικόλας Ορφανίδης & Ανδρέας Πασχάλη
Email: [email protected] & [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://valueandfuture.eu

 

Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δηµοσίευση δεσµεύει µόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.