Carcraft: Ένα παιχνίδι προσομοίωσης Minecraft στον τομέα τη Μηχανικής Αυτοκινήτων

Το πρόγραμμα σπουδών «Μηχανική Αυτοκινήτων» του Intercollege, συμμετέχει στο καινοτόμο έργο CarCraft, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Τι είναι το CarCraft
Το Minecraft είναι ένα δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι sandbox που επιτρέπει στους παίκτες να δημιουργούν και να εξερευνούν εικονικούς κόσμους φτιαγμένους από τουβλάκια. Με τις άπειρες δυνατότητές του, έχει καταστεί πλατφόρμα για πολλούς διαφορετικούς τύπους παιχνιδιών και προσομοιώσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στην εκπαίδευση. Ένα τέτοιο παιχνίδι προσομοίωσης είναι το CarCraft, δηλαδή ένα επιμορφωτικό και διαδραστικό παιχνίδι Minecraft, που διδάσκει σε μαθητευόμενους μηχανικούς αυτοκινήτων τις εσωτερικές λειτουργίες της μηχανής ενός αυτοκινήτου.

Αρχική ιδέα και μεθοδολογία σχεδιασμού του CarCraft
Η ιδέα για το CarCraft γεννήθηκε μέσα από τις προκλήσεις που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας και της επιβολής των lockdowns, μέσω μιας ομάδας εκπαιδευτικών που επισήμαναν την ανάγκη ανάπτυξης εργαλείων διαδραστικής μάθησης, ειδικά στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η ομάδα αυτή έθεσε ως στόχο τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού που θα διδάσκει στους μαθητευόμενους τις βασικές έννοιες και αρχές της μηχανικής αυτοκινήτου. Όραμά τους ήταν η δημιουργία μιας τρισδιάστατης διαδραστικής και επιμορφωτικής εμπειρίας που θα μετέφερε τους χρήστες σε ένα μοναδικό περιβάλλον. Έτσι, το παιχνίδι CarCraft λαμβάνει χώρα σε ένα τεράστιο, εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στην πόλη Kython, με το gameplay να λαμβάνει χώρα στον 13ο όροφο του εργοστασίου.

Η ομάδα εκπαιδευτών του έργου, με γνώμονα τις βασικές έννοιες της μηχανικής αυτοκινήτου, ανέπτυξε μια σειρά ειδικά σχεδιασμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό για να ενσωματωθεί στο παιχνίδι. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει δέκα διαφορετικές προκλήσεις που απαιτούν από τους παίκτες να χρησιμοποιήσουν διάφορες πτυχές της μηχανής Minecraft, όπως NPCs (Non-Player Characters), μηχανισμούς redstone και εξατομικευμένα τρισδιάστατα μοντέλα. Αυτές οι προκλήσεις σχεδιάστηκαν για να διδάξουν στους παίκτες τον τετράχρονο κινητήρα, το σύστημα μετάδοσης κίνησης, το σύστημα ανάρτησης και άλλες βασικές έννοιες της μηχανικής αυτοκινήτου.

Στη συνέχεια, η ομάδα προγραμματισμού εργάστηκε για τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων των διαφορετικών εξαρτημάτων και συστημάτων του αυτοκινήτου που θα χρησιμοποιούνταν στο παιχνίδι. Το κύριο λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία των μοντέλων ήταν το Blockbench, ωστόσο χρησιμοποιήθηκε και πρόσθετο λογισμικό όπως το Photoshop για την επεξεργασία των υφών των μοντέλων. Τα μοντέλα έπρεπε να είναι ακριβή και λεπτομερή για να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες θα μπορούσαν να κατανοήσουν όσο τον δυνατόν καλύτερα την εσωτερική λειτουργία των αυτοκινήτων.

Μόλις δημιουργήθηκαν τα τρισδιάστατα μοντέλα, ήρθε η ώρα να ξεκινήσει η κατασκευή του παιχνιδιού στο Minecraft. Αυτό περιελάβανε τη δημιουργία της υποδομής και την ενσωμάτωση του διδακτικού σχεδιασμού στο παιχνίδι. Η ομάδα φρόντισε επίσης να διασφαλίσει ότι το παιχνίδι θα ήταν αρκετά διαδραστικό, ενσωματώνοντας γρίφους και εμπόδια τα οποία οι παίκτες θα έπρεπε να ξεπεράσουν για να προχωρήσουν στο παιχνίδι.

Για να γίνει το παιχνίδι ακόμα πιο ελκυστικό, η ομάδα του CarCraft αποφάσισε να προσθέσει mods στο παιχνίδι. Αυτά τα mods επιτρέπουν στους παίκτες να προσαρμόζουν τα αυτοκίνητά τους και να προσθέτουν νέα χαρακτηριστικά στο παιχνίδι. Μερικά από τα mods που προστέθηκαν ήταν ένα custom paint job mod, ένα turbocharger mod και ένα nitrous oxide mod. Αυτά τα mods πρόσθεσαν ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στο παιχνίδι και το έκαναν ακόμα πιο διαδραστικό.

Τέλος, η ομάδα έκανε πιλοτική δοκιμή του παιχνιδιού σε εκπαιδευτές και μαθητευόμενους, σε όλες τις συνεργαζόμενες χώρες (Κύπρο, Ελλάδα, Ουγγαρία και ΗΒ), για να διασφαλίσει ότι λειτουργούσε όπως προβλεπόταν. Η ανατροφοδότηση από την πιλοτική εφαρμογή βοήθησε την ομάδα ανάπτυξης του παιχνιδιού να προβεί στις τελικές προσαρμογές και βελτιωτικές κινήσεις για να αναβαθμιστεί η συνολική αποτελεσματικότητά του παιγνιδιού ως εκπαιδευτικό εργαλείο.

Εταίροι του έργου

Η κοινοπραξία του έργου Carcraft αποτελείται από ένα διεθνές δίκτυο συνεργατών από 5 διαφορετικές χώρες: Middlesex University (Ηνωμένο Βασίλειο), Intercollege (Κύπρος), Trebag (Ουγγαρία), IEK Δέλτα (Ελλάδα), IDEK (Ελλάδα), Atermon (Ολλανδία).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παιχνίδι CarCraft και πώς μπορείτε να το αξιοποιήσετε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://carcraft-project.eu/

Επιστημονική Ομάδα Έργου στο Intercollege:

Χριστόδουλος Κακουλλή, Συντονιστής – Πρόγραμμα Μηχανικής Αυτοκινήτων, Intercollege

email: [email protected]

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει µόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.