Στρατηγική συνεργασία όπου υφιστάμενοι και νέοι εργαζόμενοι των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ και των Bean Bar αλλά και τα εξαρτώμενα τους, μπορούν να διεκδικήσουν 100% δωρεάν δίδακτρα σπουδών για φοίτηση στο Intercollege υπογράφτηκε πριν από μερικές μέρες στην Λευκωσία από τον εκτελεστικό Διευθυντή του Intercollege κ.Νικόλα Κυθρεώτη και τον κ. Μάριο Αντωνίου, Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ.

Η κάλυψη των διδάκτρων ισχύει για την απόκτηση διπλώματος ή πτυχίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι εργαζόμενοι της εταιρείας μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.