Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η παρουσίαση του παιχνιδιού Carcraft στους φοιτητές του Intercollege !

Το έργο επιδιώκει τον εκσυγχρονισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προτείνοντας εναλλακτικές και δημιουργικές λύσεις. Στην παρουσίαση της πρώτης φάσης του υπό κατασκευή παιχνιδιού, οι φοιτητές είχαν την δυνατότητα να προτείνουν τις δικές τους ιδέες για την εξέλιξη και την τελική μορφή του παιχνιδιού έτσι ώστε να γίνει πιο προσιτό και ελκυστικό στους νέους.

Το CarCraft, ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό παιχνίδι  προσομοίωσης Minecraft στον τομέα τη Μηχανικής Αυτοκινήτων επιδιώκει να μετατρέψει την εμπειρία της διδασκαλίας και της εκμάθησης σε μια διαδραστική και διασκεδαστική εμπειρία, τόσο για τους σπουδαστές όσο και για τους εκπαιδευτές της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Μέσα από τη χρήση του Carcraft οι σπουδαστές θα μπορούν να εντοπίζουν τυχόν προβλήματα, να φτιάχνουν το δικό τους εικονικό αυτοκίνητο, και να αποτρέπουν πιθανές καταστροφές, αποκτώντας πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις στο αντικείμενο των σπουδών τους, και όλα αυτά μέσα από τη φιλοσοφία του παιχνιδιού!

Το πρόγραμμα της Μηχανικής Αυτοκινήτων του Intercollege, συμμετέχει στο καινοτόμο έργο CarCraft, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Το έργο γεννήθηκε μέσα από τις προκλήσεις που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας και της επιβολής των lockdowns, οι οποίες κατέδειξαν την ανάγκη ανάπτυξης εργαλείων διαδραστικής μάθησης ειδικά στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Εταίροι του Έργου
Η κοινοπραξία του έργου Carcraft αποτελείται από ένα διεθνές δίκτυο συνεργατών από 5 διαφορετικές χώρες: Middlesex University (Ηνωμένο Βασίλειο), Intercollege (Κύπρος), Trebag (Ουγγαρία), IEK Δέλτα (Ελλάδα), IDEK (Ελλάδα), Atermon (Ολλανδία).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 και έχει διάρκεια 24 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

https://carcraft-project.eu/

 

Επιστημονική Ομάδα Έργου στο Intercollege:
Χριστόδουλος Κακουλλή, Συντονιστής – Πρόγραμμα Μηχανικής Αυτοκινήτων, Intercollege
email: [email protected]

Στέλιος Δημοσθένους, Τμήμα Πληροφορικής, Intercollege
email: [email protected]

 

Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δηµοσίευση δεσµεύει µόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.