Νέα,27 Φεβρουαρίου, 2024,

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου (ΝΑΚ) και η Petronav Ship Management ανακοινώνουν με περηφάνια την επισημοποίηση της στρατηγικής τους συνεργασίας μέσω της υπογραφής Μνημονίου Συναντίληψης (MoU).

Ως Ιδρυτικό Μέλος του Συμβουλίου Κυβερνητών της NAK και μακροχρόνιος υποστηρικτής της, η Petronav Ship Management συνεχίζει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ναυτικής εκπαίδευσης και βιωσιμότητας.

Το Μνημόνιο Συναντίληψης υπογραμμίζει την αφοσίωση της NAK και της Petronav Ship Management στην προώθηση της ναυτικής εκπαίδευσης και στην καλλιέργεια μελλοντικών ηγετών στον τομέα.

Βασικό χαρακτηριστικό της συνεργασίας αυτής, είναι η παροχή από την Petronav πλήρους υποτροφίας, η οποία καλύπτει όλα τα έτη σπουδών, για έναν Δόκιμο που είναι εγγεγραμμένος στο πρόγραμμα «Πτυχίο στη Ναυτική Επιστήμη» της NAK και του Intercollege. Η ΝΑΚ είναι ευγνώμων προς την Petronav καθώς η συγκεκριμένη γενναιόδωρη πράξη της, έχει ως στόχο την εκπαίδευση και εξέλιξη νεοεισαχθέντων αλλά και υφιστάμενων δόκιμων-φοιτητών της NAK.

Εκτός από το πρόγραμμα υποτροφιών, η ΝΑΚ και η Petronav έχουν ιστορικό ενεργής συνεργασίας για την άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση των δόκιμων-φοιτητών. Αυτή η συνέργεια στοχεύει να εξοπλίσει την επόμενη γενιά επαγγελματιών της ναυτιλίας με τις απαραίτητες δεξιότητες, γνώσεις και αξίες για να ευδοκιμήσει στο δυναμικό και εξελισσόμενο τομέα της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Η συνεργασία μεταξύ της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου και της Petronav Ship Management αποτελεί απόδειξη της δύναμης των συνεργασιών προς την οδήγηση θετικών αλλαγών στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Με συνδυασμό τεχνογνωσίας και πόρων, η ΝΑΚ και η Petronav Ship Management είναι έτοιμες να επιτύχουν μόνιμο αντίκτυπο στη ναυτική εκπαίδευση και βιωσιμότητα.