Νέα,8 Ιουλίου, 2024,

Θέσεις Εργασίας στο Intercollege – Hospitality ή Επισιτιστικές Τέχνες Εκπαιδευτή ή Λέκτορα

Τα προγράμματα Επισιτιστικών Τεχνών του Intercollege αποδέχονται αιτήσεις στη βαθμίδα Εκπαιδευτή ή Λέκτορα για θέσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης στα Ξενοδοχειακά ή τις Επισιτιστικές Τέχνες.

Σχετικά με εμάς
Το Intercollege βρίσκεται στη Λευκωσία και είναι αφιερωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και στην προώθηση της ακαδημαϊκής αριστείας.

Προσόντα
Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα πρέπει να είναι κάτοχοι:

  • Μεταπτυχιακό Πτυχίο (Μαγειρικές Τέχνες, ή Φιλοξενία, ή Διοίκηση ξενοδοχείων ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Εκπαίδευση, ή άλλο συναφή τομέα) και
  • Πτυχίο Ξενοδοχειακών
  • Αποδεδειγμένη δέσμευση για αριστεία στη διδασκαλία
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας

Περιγραφή εργασίας
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να διδάξουν στα ακόλουθα προπτυχιακά πεδία:

Εστιατορική Τέχνη – Τραπεζοκομία, Οινογνωσία Μπαρ και Ποτά, Αρχές Οργάνωσης, Διοίκησης & Λειτουργίας Εστιατορίου, Κοστολόγηση Τροφίμων & Ποτών, κλπ. Επιπλέον θα αναπτύξουν ή θα συμμετάσχουν σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς και θα συμμετάσχουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και μαθημάτων.

Οφέλη
Στους επιτυχόντες θα προσφερθεί ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών. Για την πλήρη απασχόληση θα παρέχεται ετήσια σύμβαση με 13ο μισθό. Ο μισθός θα ισοδυναμεί με τα προσόντα και την εμπειρία.

Διαδικασία εφαρμογής
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν μια συνοδευτική επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στο Intercollege έως τις 19 Ιουλίου 2024. Στείλτε email στη διεύθυνση: [email protected]

Μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν να συμμετάσχουν σε συνέντευξη.