Στις 23 Φεβρουαρίου 2023, στο πλαίσιο του έργου CarCraft, διοργανώθηκε από το Intercollege μια πιλοτική εκδήλωση πειραματισμού του παιχνιδιού μάθησης. Σε αυτή τη δραστηριότητα, παρουσιάσαμε το παιχνίδι CarCraft σε μαθητές και καθηγητές μηχανικής αυτοκινήτων. Οι παίκτες του παιχνιδιού εντυπωσιάστηκαν από το γεγονός ότι οι προκλήσεις βασίστηκαν στα μαθήματά τους και προσπάθησαν να περάσουν τις προκλήσεις μία προς μία. Μετά τις πρώτες προκλήσεις, που είχαν σαν βάση ερωτήσεις, οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με τα στάδια συναρμολόγησης της μηχανής αυτοκινήτου σε τρισδιάστατη μορφή.

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ grant 2020-1-UK01-KA226-VET-094527. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.