Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση της πιλοτικής εφαρμογής του παιχνιδιού μάθησης CarCraft, αυτήν την Πέμπτη 23/2/2023 στο Intercollege στις 18:00-21:00. Περισσότερες πληροφορίες για το CarCraft μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://carcraft-project.eu