Κύρια Σημεία Πρωτοκόλλου COVID-19

Έλεγχοι SafePass και Πρόσβαση στο Κολέγιο

  • Οι εντεταλμένοι φρουροί ασφαλείας ή/και διοικητικό προσωπικό του Κολεγίου, θα ελέγχει ηλεκτρονικά τα SafePass και την πολιτική ταυτότητα του κάθε ατόμου που εισέρχεται στις εγκαταστάσεις του Κολεγίου. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής CovScan.
  • Η χρήση μάσκας στους χώρους του Κολεγίου είναι υποχρεωτική για όλους ανεξαιρέτως.

Γενικές οδηγίες για την Τήρηση των Μέτρων εντός των αιθουσών διδασκαλίας

 

  • Πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε φοιτητές/τριες και προσωπικό που κατέχουν SafePass και χρησιμοποιούν μάσκα.
  • Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του Κολεγίου.

 

Εξέταση COVID-19

 

Άτομα που έλαβαν την ενισχυτική δόση εμβολίου (booster) ή άτομα με πλήρη εμβολιαστικό σχήμα που δεν έχει παρέλθει το διάστημα των 7 μηνών από την τελευταία δόση ή άτομα που έχουν διαγνωστεί/νοσήσει και δεν έχει παρέλθει το διάστημα των 3 μηνών:

 

Δεν υποχρεούνται να διενεργούν rapid antigen test αλλά συστήνεται όπως διενεργούν εβδομαδιαίο έλεγχο rapid antigen test (ειδικά για φοιτητές που συμμετέχουν σε εργαστηριακά μαθήματα), για τη δική τους ασφάλεια αλλά και των γύρω τους.

 

Άτομα χωρίς ιστορικό εμβολιασμού ή Άτομα που έχουν εμβολιαστεί και έχει παρέλθει το διάστημα των 7 μηνών από την τελευταία δόση ή Άτομα που έχουν διαγνωστεί/νοσήσει και έχει παρέλθει το διάστημα των 3 μηνών:

 

Υποχρεούνται να διενεργούν rapid antigen test κάθε 72 ώρες.

Θετικά Περιστατικά

 

Μόλις ένα άτομο διαγνωστεί ως θετικό κρούσμα, είτε από το Ακαδημαϊκό προσωπικό είτε ένας/μια φοιτητής/τρια, τότε θα πρέπει να:

  • Αυτό-απομονωθεί άμεσα στο χώρο του. Στην περίπτωση που το θετικό κρούσμα διαμένει στις εστίες, θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες που αφορούν τη διαμονή σε οικία.
  • Επικοινωνεί άμεσα με τον Συντονιστή του Προγράμματός του ή με το Διοικητικό προσωπικό του Κολεγίου, παρέχοντας τη σχετική πληροφόρηση.
  • Παρέχει πληροφορίες σε σχέση με τις στενές επαφές εντός του Κολεγίου τις τελευταίες 48 ώρες, πριν από τη διάγνωση.
  • Ακολουθεί τη διαδικασία υποβολής των στενών επαφών στο σχετικό έντυπο του Υπουργείου Υγείας.

 

 

Με βάση την τελευταία οδηγία του Υπουργείου Υγείας με ημερομηνία 8/3/2022, ισχύουν τα πιο κάτω (https://www.pio.gov.cy/coronavirus/categories/info):

Από τις 8 Μαρτίου 2022, τα θετικά στον ιό άτομα δύναται να αποδεσμευτούν κατά την 7η ημέρα, νοούμενου ότι έχουν εξασφαλίσει αρνητική εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) από προκαθορισμένα σημεία που υποδεικνύει το Υπουργείο Υγείας και δεν παρουσιάζουν ενεργά συμπτώματα. Υπενθυμίζεται ότι, η ημερομηνία εργαστηριακής διάγνωσης του κρούσματος, θεωρείται ως η ημέρα μηδέν (η μέτρηση ξεκινά από την αμέσως επόμενη μέρα).

Μόνο οι εργαστηριακές εξετάσεις που θα πραγματοποιούνται στα προκαθορισμένα σημεία του Υπουργείου Υγείας, θα αναγνωρίζονται ως έγκυρα για σκοπούς αποδέσμευσης πριν από την 10η ημέρα. (Όσα άτομα δεν ακολουθήσουν την άνω διαδικασία θα μπορούν να αποδεσμευτούν αυτόματα με βάση τη διαδικασία που ισχύει την 10η ημέρα). Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό κατά την 7η ημέρα, το θετικό περιστατικό θα πρέπει να συνεχίσει τον αυτοπεριορισμό του μέχρι τη λήψη του μηνύματος αποδέσμευσης από το Υπουργείο Υγείας όπου θα αποδεσμεύεται την επόμενη ημέρα (8η ημέρα περιορισμού) και θα μπορούν να εκδώσουν το πιστοποιητικό νόσησης μέσω της πύλης https://www.eudcc.gov.cy/.

Εάν το αποτέλεσμα εξακολουθεί να είναι θετικό κατά την 7η ημέρα, το άτομο έχει τη δυνατότητα να επαναλάβει τη διαδικασία εξέτασης κατά την 8η ή και 9η ημέρα, σπεύδοντας στο ίδιο σημείο που του υπέδειξε το Υπουργείο Υγείας κατά την 6η ημέρα, ή να περιορίζεται μέχρι την 10η ημέρα όπου θα αποδεσμεύεται χωρίς επιπλέον εξέταση.

Επιπρόσθετη αναλυτική ενημέρωση στον υπερσύνδεσμο: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/

 

 

Στενές Επαφές Θετικών Περιστατικών

(https://www.pio.gov.cy/coronavirus/)

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ/ΑΝΑΡΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΥΤΟΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ
Ενισχυτική δόση εμβολίου (booster)

Ισχύει από την ίδια ημέρα από την ενισχυτική δόση

ΟΧΙ

Νοουμένου ότι τηρούνται τα Μέτρα Ατομικής Προστασίας (μάσκα, υγιεινή των χεριών, τήρηση απόστασης από άλλα άτομα, μείωση των επαφών, αυτοέλεγχος για συμπτώματα).

ΣΥΣΤΑΣΗ

Rapid test την 3η, 5η και 7η ημέρα από την επαφή. Η εξέταση την 3η και την 5η ημέρα μπορεί να γίνει δωρεάν μέσω της διαδικασίας ιχνηλάτησης* ή ιδιωτικά με ίδια έξοδα

Πλήρης εμβολιασμός με οποιοδήποτε εμβόλιο αναγνωρισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία

Ισχύει από την πρώτη μέρα από τη λήψη της δεύτερης δόσης για τα διδοσικά εμβόλια και 14 μέρες μετά τη λήψη του μονοδοσικού νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει το διάστημα των 7 μηνών από την τελευταία δόση. Ο περιορισμός δεν

ισχύει για τα παιδιά κάτω των 18 για τα οποία γίνονται μόνο 2 δόσεις

ΟΧΙ

Νοουμένου ότι τηρούνται τα Μέτρα Ατομικής Προστασίας (μάσκα, υγιεινή των χεριών, τήρηση απόστασης από άλλα άτομα, μείωση των επαφών, αυτοέλεγχος για συμπτώματα).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Rapid test την 3η και 5η ημέρα από την επαφή. Μπορεί να γίνει δωρεάν μέσω της διαδικασίας ιχνηλάτησης* ή ιδιωτικά με ίδια έξοδα.

ΣΥΣΤΑΣΗ

PCR ή Rapid test την έβδομη ημέρα από την επαφή

Άτομα που έχουν διαγνωστεί/νοσήσει παλαιότερα ως θετικά κρούσματα με PCR ή Rapid Test Αντιγόνου και δεν έχει παρέλθει διάστημα 90 ημερών από την ημέρα δειγματοληψίας του θετικού τους αποτελέσματος ΟΧΙ

Νοουμένου ότι τηρούνται τα Μέτρα Ατομικής Προστασίας (μάσκα, υγιεινή των χεριών, τήρηση απόστασης από άλλα άτομα, μείωση των επαφών, αυτοέλεγχος για συμπτώματα).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Rapid test την 3η και 5η ημέρα από την επαφή. Μπορεί να γίνει δωρεάν μέσω της διαδικασίας ιχνηλάτησης* ή ιδιωτικά με ίδια έξοδα.

ΣΥΣΤΑΣΗ

PCR ή Rapid test την έβδομη ημέρα από την επαφή

Πλήρης εμβολιασμός με οποιοδήποτε εμβόλιο αναγνωρισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία (2 δόσεις εμβολίου ή 1 δόση μονοδοσικού εμβολίου + 14 ημέρες) αλλά έχει παρέλθει το διάστημα των 7 μηνών από την τελευταία δόση ΝΑΙ

Για 10 ημέρες από την επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Αποδέσμευση νωρίτερα από τις 10 ημέρες μπορεί να γίνει με PCR test ή Rapid test*** (με αρνητικό αποτέλεσμα) την 7η ημέρα από την επαφή ή αργότερα με κόστος που πληρώνει ο ενδιαφερόμενος.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Rapid test την 3η και 5η ημέρα από την επαφή μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης που θα παρέχεται δωρεάν* Τα άτομα αυτά δε δικαιούνται να διενεργήσουν με άλλο τρόπο τις διαγνωστικές εξετάσεις γιατί βρίσκονται σε αυτοαπομόνωση.

Άτομα χωρίς ιστορικό εμβολιασμού ή νόσησης ή χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό σχήμα (πχ. μόνο μία δόση από διδοσικό εμβόλιο) ΝΑΙ

Για 10 ημέρες από την επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Αποδέσμευση νωρίτερα από τις 10 ημέρες μπορεί να γίνει με PCR test ή Rapid test*** (με αρνητικό αποτέλεσμα) την 7η ημέρα από την επαφή ή αργότερα με κόστος που

πληρώνει ο ενδιαφερόμενος.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Rapid test την 3η και 5η ημέρα από την επαφή μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης που θα παρέχεται δωρεάν* Τα άτομα αυτά δε δικαιούνται να διενεργήσουν με άλλο τρόπο τις διαγνωστικές εξετάσεις γιατί βρίσκονται σε

αυτοαπομόνωση.