Διευκρινιστικές οδηγίες για την διενέργεια των τελικών εξετάσεων

Αναφορικά με τον τρόπο διενέργειας των τελικών εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης, παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τις πιο κάτω ενδεδειγμένες οδηγίες. Όλοι οι εμπλεκόμενοι (καθηγητές, επιτηρητές και υποψήφιοι) θα θερμομετρούνται (≤ 37,5 °C) κατά την είσοδό τους στις εγκαταστάσεις του Κολεγίου (κεντρική είσοδος). Οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσουν τα πιο κάτω, αν αυτό τους ζητηθεί από εντεταλμένους Λειτουργούς σε περίπτωση ελέγχου:

 • Πιστοποιητικό εμβολιασμού τουλάχιστον με μια δόση και αφού έχει παρέλθει διάστημα 3 εβδομάδων. Οι εμπλεκόμενοι μπορούν να παρουσιάζουν την Κάρτα Εμβολιασμού που δίνεται στα Εμβολιαστικά Κέντρα.
 • Αποδεικτικό ότι το άτομο έχει νοσήσει από την ασθένεια COVID-19 τους τελευταίους 6 μήνες. Οι εμπλεκόμενοι μπορούν να παρουσιάζουν το γραπτό μήνυμα αποδέσμευσης ή το γραπτό μήνυμα ανάρρωσης που τους αποστέλλεται από το Υπουργείο Υγείας στο κινητό τους τηλέφωνο.
 • Εάν δεν ισχύει ένα από τα πιο πάνω, οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να προσκομίζουν πιστοποιητικό αρνητικού τεστ, PCR ή rapid test, με ισχύ 72 ωρών.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι μπορούν να προβούν σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) COVID 19, στο σημείο δειγματοληψίας που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (στον εξωτερικό χώρο του αμφιθεάτρου UNESCO).

Οδηγίες προς τους υποψηφίους πριν την εξέταση.

 1. Κατά την είσοδό τους στο Κολέγιο οι υποψήφιοι θα θερμομετρούνται (≤ 37,5 °C).
  I. Για το κτίριο RTB, θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά η κεντρική είσοδος και η θερμομέτρηση θα γίνεται από το εγκατεστημένο ψηφιακό θερμόμετρο.
  II. Για τις αίθουσες των Επισιτιστικών Τεχνών, η θερμομέτρηση θα γίνεται κατά την είσοδο στην αίθουσα/εργαστήριο.
 2. Προσέλευση των υποψηφίων στο Κολέγιο τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.
 3. Απολύμανση των χεριών υπό την εποπτεία των επιτηρητών κατά την είσοδο στην αίθουσα εξέτασης.
 4. Χρήση προσωπικών αντικειμένων μόνον. Αποφεύγεται ο δανεισμός αντικειμένων από άλλους υποψηφίους.
 5. Άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης σε περίπτωση που υποψήφιος εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα (π.χ. πυρετό). Η Διεύθυνση θα αξιολογήσει την περίπτωση και θα ενημερώσει τον υποψήφιο για τα μέτρα που θα ληφθούν.

Οδηγίες προς τους υποψηφίους κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

 1. Οι υποψήφιοι παραμένουν στις θέσεις τους όταν λήξει ο χρόνος εξέτασης και προσέρχονται, υπό την εποπτεία των επιτηρητών, ατομικά στην έδρα για την παράδοση του τετραδίου απαντήσεών τους.
 2. Οι υποψήφιοι, μετά το πέρας κάθε εξέτασης, πρέπει να απομακρύνονται χωρίς καθυστέρηση από την αίθουσα, τηρώντας τους κανόνες της κοινωνικής αποστασιοποίησης των δύο (2) μέτρων.