Νέα,24 Νοεμβρίου, 2023,

Μάθημα Εξοικείωσης για τους Δοκίμους της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου

Η πρώτη ομάδα των Δοκίμων Αξιωματικών Καταστρώματος της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου παρακολουθεί το Μάθημα Εξοικείωσης στο M/T Carmelia της Petronav Shipmanegemt Ltd.

Οι δόκιμοι παρακολουθούν υποχρεωτική 36-ωρη επί του πλοίου εκπαίδευση προκειμένου να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες λειτουργίας του πλοίου και τον συναφή εξοπλισμό.