ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη Χειμερινού Εξαμήνου 2020

 

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες

Ευελπιστούμε πως είστε όλοι και όλες υγιείς και έχετε περάσει ένα όμορφο και ξεκούραστο καλοκαίρι παρά τη δύσκολη για όλους μας περίοδο.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι το Intercollege καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον με συνεχή έμφαση στη ποιοτική εκπαίδευση. Όπως πάντα, η ασφάλεια και η ευημερία σας παραμένουν η ύψιστη μας προτεραιότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες και ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Παιδείας και του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τα υφιστάμενα επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με τη νόσο COVID-19, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, και ενόψει της έναρξης στις 28/09/2020 του νέου Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021, επιθυμούμε  να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα θέματα και αποφάσεις του Κολεγίου:

Μέθοδοι Διδασκαλίας Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2020

Τα μαθήματα των Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων του Κολεγίου θα προσφερθούν με μια από τις ακόλουθες μεθόδους διδασκαλίας:

  1. Διαδικτυακά: Δεν απαιτείται η φυσική σας παρουσία στο Κολέγιο για συγκεκριμένα μαθήματα.
  2. Διά Ζώσης/με φυσική παρουσία: Η φυσική σας παρουσία στο Κολέγιο είναι απαραίτητη.
  3. Υβριδικά: Συνδυασμός διαδικτυακής και δια ζώσης διδασκαλίας με  φυσική παρουσία.

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με μέθοδο διδασκαλίας που θα ακολουθηθεί στο κάθε μάθημα θα σας δοθούν από τους διδάσκοντες σας.

Η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του εξάμηνου, μπορεί να διεξαχθεί χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης ενώ αποφάσεις για τον τρόπο διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων του εξαμήνου θα ληφθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, λαμβάνοντας υπόψη και τις κατευθυντήριες γραμμές του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ).

Αδυναμία παρακολούθησης μαθημάτων με φυσική παρουσία

Αν ανήκετε σε ευάλωτη ομάδα ή για οποιοδήποτε άλλο σοβαρό λόγο δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα με φυσική παρουσία, μπορείτε να εγγραφείτε  σε διαδικτυακά ή διά ζώσης μαθήματα τα οποία παρέχουν ταυτόχρονα τη δυνατότητα ζωντανής διαδικτυακής παρακολούθησης (livestreaming) ή άλλης μορφής διαδικτυακής στήριξης.  Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα προς  έγκριση στο συντονιστή του προγράμματος σπουδών σας.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια & Ημερίδα προσανατολισμού

Με την έναρξη του Χειμερινού Εξαμήνου 2020, θα προσφερθεί σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων στους/τις φοιτητές/τριες σχετικά με τις διαδικτυακές πλατφόρμες μάθησης και εργαλεία του Πανεπιστημίου. Τα σεμινάρια θα προσφερθούν διαδικτυακά αλλά και διά ζώσης. Ιδιαίτερα οι νέοι/ες φοιτητές/τριες, παροτρύνονται να παρακολουθήσουν τα σχετικά εκπαιδευτικά σεμινάρια με φυσική παρουσία στο Κολέγιο.

Για τους νέους φοιτητές/τριες, θα διεξαχθεί επίσης, ημερίδα προσανατολισμού (InterPro) στις 25/09/2020, που αποσκοπεί στην ομαλή εισαγωγή τους στη φοιτητική ζωή του Κολεγίου. Οι νέοι φοιτητές/τριες έχουν ήδη ενημερωθεί για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης ημερίδας.

Φοιτητές/τριες εκτός Κύπρου

Οι φοιτητές/τριες που έχουν εγγραφεί στα Ακαδημαϊκά Προγράμματα του Intercollege και επέλεξαν να παραμείνουν εκτός Κύπρου κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου 2020, θα έχουν τη δυνατότητα ζωντανής διαδικτυακής παρακολούθησης των θεωρητικών τους μαθημάτων (μέσω livestreaming) ή μέσω άλλης μορφής διαδικτυακής στήριξης.

Τα εργαστηριακά μαθήματα για τους εν λόγω φοιτητές/τριες (όπου υφίστανται), θα παραδοθούν πριν την ολοκλήρωση του χειμερινού εξαμήνου και κατόπιν επίσημης ενημέρωσης και οδηγιών που θα δοθούν από τους υπεύθυνους-συντονιστές των επηρεαζόμενων  ακαδημαϊκών προγραμμάτων.

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες

Η πανδημία της νόσου COVID-19 έχει αλλάξει ριζικά την ζωής μας.

Τον Μάρτιο 2020, το Intercollege μαζί με την ευρύτερη οικογένεια του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις προκλήσεις των καιρών, αξιοποιώντας τη χρήση της τεχνολογίας και  εφαρμόζοντας ένα επιτυχές μοντέλο εργασίας και μελέτης από το σπίτι.

Στη συνέχεια, τον Ιούνιο 2020, η  αυστηρή εφαρμογή των πρωτοκόλλων και των μέτρων ενάντια στη πανδημία, κατά την επιστροφή των φοιτητών/τριών μας στο Κολέγιο για τη διεξαγωγή των  εργαστηριακών μαθημάτων και των τελικών τους εξετάσεων, επέτρεψε την ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου 2020 με ασφάλεια και επιτυχία.

Αυτή η εμπειρία μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε το μέλλον με σύνεση αλλά και αισιοδοξία.

Καλή επιστροφή στους υφιστάμενους φοιτητές/τριες μας και καλή αρχή στους νεοεισερχόμενους καθώς και ένα επιτυχές και παραγωγικό χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2020.