ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενημερωτική Ημερίδα για τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Έργου

EwasteR, την Πιστοποίηση Προσόντων και το Πρόγραμμα «Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες»

Πέμπτη, 25 Ιανουάριου 2018, 11:00 – 13:00

 Κεντρικά Γραφεία Κέντρου Παραγωγικότητας,

Στο πλαίσιο των δράσεων του έργου EwasteR*, το Κέντρο Παραγωγικότητας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης για τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Έργου EwasteR, την Πιστοποίηση Προσόντων και το Πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες».

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 25 Ιανουάριου, 11:00 – 13:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Κέντρου Παραγωγικότητας, Λεωφόρος Καλλιπόλεως 77, 2100 Αγλαντζιά.

Η ημερίδα απευθύνεται σε άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, διαχείριση αποβλήτων WEEE, διαχείριση αποβλήτων γενικότερα καθώς και φοιτητές και άνεργους που ενδιαφέρονται να πιστοποιήσουν τα προσόντα τους ή να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Το πρόγραμμα της ημερίδας, η πρόσκληση και το έντυπο συμμετοχής είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ (http://www.mlsi.gov.cy/kepa -> ERASMUS+ -> E-Waster). Oι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη δήλωση συμμετοχής και την αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected] ή στο φαξ 22376872.

Θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της ημερίδας μέσω διαδικτύου. Για τους ενδιαφερόμενους θα ακολουθήσουν σχετικές οδηγίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ανώτερη Λειτουργό Παραγωγικότητας κα Μαρία Νικολάου Χρίστου, τηλ. 22806115, email: [email protected] ή τον Ανώτερο Εκπαιδευτή Γιαννάκη Ιωάννου, τηλ. 25873516, email: [email protected] .

*Το ευρωπαϊκό έργο EwasteR επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός νέου προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και προώθησης της επιχειρηματικότητας, στον τομέα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Ευρώπη. Η ομάδα υλοποίησης του έργου στην Κύπρο είναι το Intercollege, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)  και το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ).

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Εργου:  http://www.ewaster.eu