Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Intercollege, σας ενημερώνουν για την επιτυχή ολοκλήρωση των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου Value & Future.

Το Value & Future είναι ένα τριετές έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο εκπαιδευτικά ιδρύματα από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Λιθουανία και την Ισπανία, συνεργάστηκαν με κοινό στόχο την ενδυνάμωση των σπουδαστών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στον τομέα της ηθικής επιχειρηματικότητας και ηθικής ηγεσίας.

Κατά την τριετή περίοδο των εργασιών του έργου (2021-20232), δεκάδες φοιτητές και φοιτήτριες του Intercollege, από τους κλάδους των Σπουδών Αισθητικής και των Επισιτιστικών Τεχνών, συμμετείχαν ενεργά σε μια σειρά ειδικά σχεδιασμένων βιωματικών μαθημάτων περί εταιρικής ηθικής, προβληματίστηκαν γύρω από ηθικά διλήμματα και οδηγήθηκαν στα δικά τους συμπεράσματα σε σχέση με την έννοια της εταιρικής υπευθυνότητας και της σχέσης της με τη εταιρική βιωσιμότητα στη σημερινή εποχή. Η εκπαίδευση έγινε υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού του Intercollege και σε άμεση συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Τα τελικά παραδοτέα και αποτελέσματα του έργου, παρουσιάστηκαν σε μια ενημερωτική εκδήλωση που έγινε στις 26 Μαΐου 2023, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή του μαθήματος ηθικής επιχειρηματικότητας στον πρόγραμμα Σπουδών Αισθητικής, από τον Δρ Μάριο Στυλιανού, Επίκουρο Καθηγητή και Συντονιστής Προγράμματος Σπουδών Αισθητικής στο Intercollege, αλλά και για τον ρόλο και τη σημασία της ηθικής στις επιχειρήσεις από την κα. Πόπη Ψαλίου, Γενική Διευθύντρια της Curis Healthcare, μια εταιρία που εφαρμόζει πρωτοπόρες πρακτικές στον τομέα της ηθικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκδήλωσης, ο Δρ Αλέξανδρος Αντωναράς, Αναπληρωτής Καθηγητής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, παρουσίασε τον Οδηγό του Εκπαιδευτή/της Εκπαιδεύτριας  (Trainer’s Guide), ο οποίος αναπτύχθηκε από κοινού με τους διακρατικούς εταίρους του έργου. Ο Οδηγός περιέχει αναλυτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και μια πληθώρα περιπτωσιολογικών μελετών από όλες τις χώρες εταίρους, και μπορεί να αξιοποιηθεί ανάλογα από φορείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Κύπρο, με σκοπό την ενσωμάτωση του μαθήματος ηθικής επιχειρηματικής σε διάφορους κλάδους σπουδών.

Τέλος, οι φοιτήτριες και τους φοιτητές του Intercollege και η επιστημονική ομάδα του έργου, είχαν τον χρόνο να επικεντρωθούν στην ανταλλαγή απόψεων για τα οφέλη που προέκυψαν από την πιλοτική εφαρμογή αλλά και για τη μελλοντική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού στο Κολέγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και για να αποκτήσετε πρόσβαση στα παραδοτέα όπως και στον εν λόγω Οδηγό του Εκπαιδευτή/της Εκπαιδεύτριας  (Trainer’s Guide), μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  https://valueandfuture.eu

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει µόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.