Νέα,28 Οκτωβρίου, 2023,

DIGITAL WINE TASTING – D-TASTING PROJECT | Multiplier Event

Πληροφορίες για το γεγονός

Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου 2023 στις 12:00

Τοποθεσία: Intercollege, Λευκωσία, Κύπρος

Στοχευμένο κοινό: Φοιτητές της γαστρονομίας, επαγγελματίες της γαστρονομίας

Συμμετέχοντες: 46 ανταποκριτές στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης· 51 ανταποκριτές υπογράφοντας τον κατάλογο παρουσίας.

Διοργανωτές: Νικόλας Ορφανίδης (διευθυντής έργου)

Περίληψη της εκδήλωσης

Στις 27 Οκτωβρίου, το Intercollege φιλοξένησε ένα Multiplier Event, το οποίο παρακολούθησαν φοιτητές, επαγγελματίες και εκπαιδευτικοί από τον τομέα της γαστρονομίας. Ο κύριος στόχος της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέσω του έργου D-TASTING, με έμφαση στο ψηφιακό μάθημα οινοποιίας που αναπτύχθηκε από το Project.

Η Εκδήλωση ξεκίνησε με μια παρουσίαση από τον κύριο Νικόλα Ορφανίδη, ο οποίος ξεκίνησε παρέχοντας μια επισκόπηση της χρηματοδότησης από το Erasmus+ που υποστήριξε το έργο. Στη συνέχεια, ανέλυσε τους στόχους του έργου και ανέφερε τις διάφορες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο ετών χρηματοδότησης.

Αφού οι συμμετέχοντες απέκτησαν μια σαφή κατανόηση των στόχων του έργου, ο παρουσιαστής εξήγησε τη σύνδεση μεταξύ του των Προγραμμάτων των Επισιτιστικών τεχνών και του D-TASTING, επισημαίνοντας τα εκπαιδευτικά οφέλη που το μάθημα D-TASTING μπορεί να προσφέρει στους φοιτητές της γαστρονομίας και τους επαγγελματίες. Επεσήμανε τις συνέργειες μεταξύ των μαθημάτων γαστρονομίας στην Κύπρο και του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στο μάθημα του έργου.

Το γεγονός συνεχίστηκε με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου, περιλαμβανομένης μιας εκτενούς επισκόπησης του προγράμματος. Δόθηκαν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο, τη δομή και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε. Οι συμμετέχοντες βρήκαν ιδιαίτερη αξία στη συζήτηση για τις μικρο-πιστοποιήσεις, καθώς αυτό θα τους επέτρεπε να ενσωματώσουν αυτές τις γνώσεις στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Το αποκορύφωμα της εκδήλωση ήταν η ανακοίνωση της πλατφόρμας Moodle, η οποία θα αποτελούσε τον κύριο πόρο για τους συμμετέχοντες. Ο παρουσιαστής χρησιμοποίησε το πρώτο θέμα ως παράδειγμα, παρουσιάζοντας το θεωρητικό περιεχόμενο και επιδεικνύοντας πώς να αξιοποιήσετε τη διαδραστικότητα της πλατφόρμας.

Η εμπειρία της Offida (Ιταλία) παρουσιάστηκε ως καλύτερο παράδειγμα πρακτικών. Επιπλέον, περισσότεροι από 8 συμμετέχοντες συμμετείχαν στην εκδήλωση διαδικτυακά, διευρύνοντας περαιτέρω την επιρροή και την επίδρασή του. Η ευκαιρία να λάβουν πιστοποιητικό μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για τους φοιτητές, οι οποίοι το είδαν ως έναν τρόπο να βελτιώσουν το βιογραφικό τους.

Η Εκδήλωση ολοκληρώθηκε με όλους τους συμμετέχοντες να απολαμβάνουν έναν ελαφρύ  γεύμα, κατά τη διάρκεια του οποίου συνέχισαν να υποβάλλουν ερωτήσεις και να αναζητούν πληροφορίες για το έργο D-TASTING.