Φοιτητές, φοιτήτριες και εκπαιδευτικό προσωπικό του Intercollege, από τα προγράμματα Σπουδών της Αισθητικής και των Επισιτιστικών Τεχνών, συμμετέχουν ενεργά για δεύτερη χρονιά στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου Value & Future, σε άμεση συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Το Value & Future είναι ένα καινοτόμο, τριετές έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΜΚΟ και κοινωνικές επιχειρήσεις από τη Γερμανία, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Ισπανία, συνεργάζονται με κοινό στόχο την ενδυνάμωση των νέων στον τομέα της ηθικής επιχειρηματικότητας και ηθικής ηγεσίας.

Το έργο ενθαρρύνει τους σπουδαστές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης να οραματιστούν το δικό τους επιχειρηματικό μέλλον και να εξοικειωθούν με τις ηθικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες σήμερα αλλά και με παραδειγματικές ηθικές πρακτικές και επιλογές. Το έργο επικεντρώνεται στη διερεύνηση, αναγνώριση και κατανόηση της ηθικής στην επιχειρηματική πρακτική, καθώς διαπιστώθηκε έλλειψη αντίστοιχης στοχευμένης εκπαίδευσης στους κλάδους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις σχολές της Ευρώπης.

“Οι βιώσιμες, ανθεκτικές στις προκλήσεις του μέλλοντος, επιχειρήσεις βασίζονται στην ηθική και την ηθική δράση”. Αυτό είναι το σύνθημα του έργου Value & Future.

Το έργο Value & Future φέρνει σε επαφή φοιτητές, φοιτήτριες και εκπαιδευτικό προσωπικό από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με επιχειρηματίες – πρότυπα για να συμμετάσχουν σε συζητήσεις και εργαστήρια ανταλλαγής ιδεών με κύριο θέμα την ηθική στην επιχειρηματικότητα. Η εμπειρία των επιχειρηματιών έχει μεγάλη αξία γιατί πρώτα απ’ όλα εμπνέει τους σπουδαστές και δεύτερον αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη βιωματικών μαθημάτων ηθικής επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, η συνεργασία με επιχειρηματίες που έχουν διακριθεί για την ηθική τους, επιδιώκει στην:

  • Γνωριμία των σπουδαστών με επιχειρηματίες- πρότυπα (Role Models) από διάφορες χώρες της Ευρώπης
  • Έμπρακτη κατανόηση των σπουδαστών περί επιχειρηματικής ηθικής μέσα από τις εμπειρίες των επιχειρηματιών
  • Συνεργασία μεταξύ επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της αγοράς εργασίας
  • Εδραίωση του μαθήματος της ηθικής επιχειρηματικότητας στους κλάδους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
  • Καλλιέργεια και προώθηση της ηθικής επιχειρηματικότητας στους επιχειρηματίες του μέλλοντος
  • Ενίσχυση της ηθικής στην επιχειρηματικότητα.

 

 Brainstorming: Ηθική και επιχειρηματικότητα

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Δρ Αλέξανδρος Αντωναράς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Email: [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://valueandfuture.eu

Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δηµοσίευση δεσµεύει µόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν