Νέα,1 Δεκεμβρίου, 2023,

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου (ΝΑΚ) συμμετέχει στο Περιφερειακό Φόρουμ για τις Γαλάζιες Δεξιότητες στο Κέντρο Εκδηλώσεων της Μαρίνας Αγίας Νάπας

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου (ΝΑΚ) συμμετέχει στο Περιφερειακό Φόρουμ για τις Γαλάζιες Δεξιότητες στο Κέντρο Εκδηλώσεων της Μαρίνας Αγίας Νάπας.

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου εκπροσωπείται από τον κ. Νικόλαο Κυθρεώτη (Εκτελεστικό Διευθυντή) και τον κ. Κυριάκο Πατσαλίδη (Διευθυντή Ακαδημαϊκών Υποθέσεων) στην ομάδα εργασίας «Προκλήσεις και ευκαιρίες για Γαλάζιες Δεξιότητες στη Εκπαίδευση, τις Ναυτικές Ακαδημίες και τη Ναυτιλία στην Κύπρο».