Σπούδασε στο Κορυφαίο Κολέγιο της Κύπρου

Request Information
Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων – Μειωμένα Δίδακτρα €5,907

Αξιολογημένος κλάδος σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (Σ.Ε.Κ.Α.Π.)
Κρατική χορηγία

Τι θα μάθεις…
• Συστήματα Ψύξης, Κλιματισμού και Εξαερισμού
• Υδραυλικά Συστήματα
• Κεντρικές Θερμάνσεις ( Συμβατικές, Υποδαπέδιες)
• Συστήματα Πισινών, Πυρασφάλειας, Άρδευσης
• Ηλιακά Θερμικά, Γεωθερμικά και άλλα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
• Φωτοβολταϊκά και Αιολικά συστήματα
• Προοπτική Πιστοποίηση Χρήσης και Διαχείρισης Ψυκτικών Αερίων από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας (Κανονισμοί EK 842/2006 – ΕΚ 303/2008 – EK 1005/2009)
• Θερινή Πρακτική εξάσκηση σε εγκαταστάσεις σε διαφορές εταιρείες συναφείς με τον κλάδου

Δείτε εδώ τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια μας!

Διάρκεια: Δυο χρόνια
Γλώσσα: Ελληνικά
Τοποθεσία: Intercollege Λευκωσίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το πρόγραμμα “Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων” ασχολείται με την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε οικιστικές και βιομηχανικές μονάδες, καθώς επίσης και με την οργανωτική επίβλεψη ενός μηχανολογικού εργοταξίου. Με την κατάλληλη παροχή θεωρητικής και πρακτικής εξάσκησης ως απόφοιτος του προγράμματος θα μπορείς να εφαρμόζεις σωστά τις διάφορες πρακτικές μεθόδους που εφαρμόζονται στον τομέα των μηχανολογικών εγκαταστάσεων (υδραυλικά, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός) και θα αναπτύξεις επίσης τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται στη βελτίωση της ποιότητας εξασκήσεως του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Πρόσφατες έρευνες που διεξήχθηκαν από διάφορες Αρχές και οργανισμούς, για την κατάσταση και προοπτική διαφόρων επαγγελμάτων στην Κύπρο, κατέδειξαν ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη σωστά καταρτισμένων ατόμων σε σημαντικούς τεχνικούς τομείς της βιομηχανίας και κατασκευών και ιδιαίτερα στον τομέα των μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Επιπρόσθετα, καταγράφηκε το γεγονός ότι θα υπάρξει μια σταθερά αυξητική τάση ζήτησης καταρτισμένου προσωπικού, κατά το χρονικό διάστημα 2010-2020, σε συγκεκριμένους τεχνικούς κλάδους συμπεριλαμβανομένων και των τομέων της βιομηχανίας και κατασκευών. Τα πιο πάνω γεγονότα, σε συνδυασμό με την έλλειψη οποιουδήποτε άλλου υφιστάμενου προγράμματος σπουδών στην Κύπρο, οδήγησαν στη δημιουργία του προγράμματος αυτού με σκοπό να ικανοποιήσει τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις του επαγγέλματος και να σε εφοδιάσει με εξαίρετες προοπτικές ανέλιξης και ικανοποίησης στον τομέα της βιομηχανίας και κατασκευών.
Οι ίδιες μελέτες κατέδειξαν ότι υπάρχει και ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ του σχετικά ακατάρτιστου τεχνικού προσωπικού και των αποφοίτων μηχανολόγων επιστημόνων ιδιαίτερα στους τομείς της μηχανολογίας και ηλεκτρολογίας.
Πραγματικά, πρόσφατα υπήρξε μια εντατική προσπάθεια κατάρτισης και πιστοποίησης ορισμένων επαγγελματιών σε συγκεκριμένους τομείς της βιομηχανίας και κατασκευών με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Επίσης, η ταυτόχρονη επιβολή σχετικών Ευρωπαϊκών κανονισμών και νομοθεσιών στους τομείς αυτούς βοήθησε στη αναβάθμιση της επαγγελματική κατάρτισης στην Κύπρο και την αναπόφευκτη εναρμόνιση μας με τα σύγχρονα βιομηχανικά πρότυπα. Διαφάνηκε όμως, ότι ούτε και η προσέγγιση αυτή γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των καταρτισμένων τεχνιτών και των πτυχιούχων μηχανικών, γεγονός που δεν επιλύει τις ενδιάμεσες ανάγκες της βιομηχανίας όπως αυτή του καταρτισμένου προϊσταμένου επιστάτη και βοηθού έργου.

ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να προμηθεύει σωστά καταρτισμένο προσωπικό με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές ικανότητες, για να αντεπεξέλθει στις αυξανόμενες προκλήσεις και απαιτήσεις της βιομηχανίας στον κλάδο του Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων. Ουσιαστικά, ως απόφοιτος του προγράμματος αυτού θα αποτελείς το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον επιστήμονα μηχανολόγο μηχανικό ή αρχιτέκτονα και το εργατοτεχνικό προσωπικό, ενώ παράλληλα θα ασκείς την τεχνική και οργανωτική διαχείριση του μηχανολογικού εργοταξίου.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Ως απόφοιτος του προγράμματος αυτού θα μπορείς να απασχοληθείς ως:
1. Ελεύθερος επαγγελματίας, οι οποίος θα ασχολείται με την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων.
2. Καταρτισμένος προϊστάμενος ομάδων και βοηθός έργων σε Τεχνικές εταιρείες, τεχνικά γραφεία ή συνεργεία που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
3. Υπεύθυνος τμημάτων σε Εμπορικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και διάθεση ειδών εξοπλισμού και υλικών στον τομέα των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ Α’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 MTECH-100 Βασικές Αρχές Θερμοδυναμικής    6
2 MTECH-110 Βασικές Αρχές Ηλεκτρισμού    6
3 COMP-150 Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    6
4 MTECH-120 Μαθηματικά    6
5 BENG-121 Αγγλικά I    6

ΕΞΑΜΗΝΟ B’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
6 MTECH-150 Υδραυλικά συστήματα (I) (Εσωτερικού χώρου)  6
7 MTECH-160 Ψύξη Κλιματισμός Εξαερισμός (Ι)  6
8 MTECH-170 Τεχνικό Σχέδιο  6
9 MTECH-180 Ασφάλεια και Υγεία  6
10 BENG-122 Αγγλικά II  6

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

11 MTECH-195 Θερινή Πρακτική Εξάσκηση Ι 6

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
12 MTECH-250 Υδραυλικά συστήματα (IΙ) (Εξωτερικού χώρου)  6
13 MTECH-260 Ψύξη Κλιματισμός Εξαερισμός (ΙΙ)  6
14 MTECH-210 Θερμικά Συστήματα  6
15 MTECH-220 Χαρακτηριστικά και ιδιότητες υλικών  6
16 MTECH-230 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (I) (Ηλιακά Θερμικά και Γεωθερμικά συστήματα)  6

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
17 MTECH-265 Ψύξη Κλιματισμός Εξαερισμός (ΙΙΙ) 6
18 MTECH-270 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (II) (Φωτοβολταϊκά Συστήματα) 6
19 MTECH-240 Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος 6
20 MTECH-285 Εργαστήριο Ειδικοτήτων 6
21 MTECH-290 Ατομική Εργασία 6

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

23 MTECH-295 Θερινή Πρακτική Εξάσκηση ΙI  6

Εγγραφείτε Τώρα!

Οι Εγγραφές Άρχισαν!

Εγγραφείτε σήμερα και συμπληρώστε την online αίτηση, για να αρχίσετε τη διαδικασία εισδοχής!
Εγγραφείτε Τώρα!