Μια μοναδική συνεργασία Ακαδημίας και Βιομηχανίας εγκαινιάστηκε πρόσφατα από το INTERCOLLEGE και τα εστιατόρια TGI Fridays. Μια συνεργασία προς όφελος των φοιτητών που προσφέρει:

  • Αμειβόμενη πρακτική άσκηση στα εστιατόρια TGI Fridays διάρκειας 4-5 μηνών και επιπλέον εργοδότηση επί πληρωμή κατά την διάρκεια των σπουδών.
  • Ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων.
  • Εκπτώσεις σε γεύματα εντός και εκτός ωρών εργασίας.
  • Μοναδικές ευκαιρίες εργοδότησης των φοιτητών και μετά την αποφοίτηση τους από τα εστιατόρια TGI Fridays.
  • Δυνατότητα εκπαίδευσης και συνεχής καθοδήγησης με βάση τα διεθνή πρότυπα της γνωστής αλυσίδας.
  • Ίσες ευκαιρίες εργασίας και επαγγελματικής ανέλιξης.

Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η όσο το δυνατό καλύτερη σχέση των φοιτητών με την αγορά εργασίας. Παράλληλα, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα ενίσχυσης των γνώσεων τους σε θέματα που αφορούν τον τομέα των σπουδών τους και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία!