ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες,

Το INTERCOLLEGE επιθυμεί να σας ενημερώσει για τα ακόλουθα θέματα:

Θεωρητικά Μαθήματα – Επιστροφή στη Δια ζώσης διδασκαλία:

Την περίοδο 21/02/2022 με 28/02/2022, θα ξεκινήσει η παράδοση των θεωρητικών μαθημάτων των ακαδημαϊκών προγραμμάτων του Intercollege με τη φυσική παρουσία των φοιτητών/τριών στις αίθουσες διδασκαλίας και στα αμφιθέατρα του Κολεγίου, τηρώντας ταυτόχρονα όλα τα  προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τα ισχύοντα διατάγματα των αρμόδιων Υπουργείων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι φοιτητές/τριες θα λάβουν το αναλυτικό ημερολογιακό πρόγραμμα παράδοσης των θεωρητικών τους μαθημάτων από τους διδάσκοντές τους.

Εργαστηριακά Μαθήματα – Συνέχιση της παράδοσης με φυσική παρουσία:

Τα εργαστηριακά μαθήματα των ακαδημαϊκών προγραμμάτων του Κολεγίου θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται με τη φυσική παρουσία των φοιτητών/τριών, τηρώντας ταυτόχρονα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας σύμφωνα με τα ισχύοντα διατάγματα των αρμόδιων Υπουργείων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ενδιάμεσες Εξετάσεις:

Οι ενδιάμεσες εξετάσεις των ακαδημαϊκών προγραμμάτων του Intercollege για το Εαρινό Εξάμηνο 2022, θα πραγματοποιηθούν  με τη φυσική παρουσία των φοιτητών/τριών στις αίθουσες διδασκαλίας του Κολεγίου τηρώντας ταυτόχρονα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τα ισχύοντα διατάγματα των αρμόδιων Υπουργείων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι φοιτητές/τριες θα λάβουν το αναλυτικό πρόγραμμα και οδηγίες για την διεξαγωγή των ενδιάμεσων τους εξετάσεων από τους διδάσκοντές τους.

Λειτουργία Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Κολεγίου:

Τα διοικητικά και ακαδημαϊκά τμήματα του Intercollege συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά την παρούσα περίοδο αλλά με μειωμένη φυσική παρουσία, στα πλαίσια και του σχετικού διατάγματος του αρμόδιου Υπουργείου.

Φοιτητές που είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού ή στενές επαφές:

Θα υπάρξει ειδική μέριμνα για τους φοιτητές/τριες του Κολεγίου που αυτή την περίοδο είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα ή στενές επαφές. Οι επηρεαζόμενοι φοιτητές θα λάβουν περαιτέρω οδηγίες από τους διδάσκοντές τους.

Ενδεχόμενο τροποποίησης των αποφάσεων του Intercollege:

Σε περίπτωση που παρουσιαστούν νέα δεδομένα σε σχέση με την πανδημία ή/και ανακοινωθούν νέες αποφάσεις/διατάγματα από τα αρμόδια Υπουργεία, τότε το Intercollege ενδέχεται να τροποποιήσει ανάλογα τις πιο πάνω αποφάσεις.

Το Intercollege προτρέπει τους φοιτητές/τριές του να ανταποκρίνονται και να παραμένουν σε επικοινωνία με τους διδάσκοντές τους καθώς και να παρακολουθούν με επιμέλεια τις ανακοινώσεις που εκδίδει το Κολλέγιο και οι υπεύθυνοι-συντονιστές των προγραμμάτων σπουδών τους.

 

Το υγειονομικό πρωτόκολλο του Κολεγίου κατά της διασποράς του COVID-19 θα αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα του Κολεγίου.

 

Spring 2022