ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες,

Χρόνια Πολλά!

Το INTERCOLLEGE, λαμβάνοντας υπόψη το πρόσφατο σχετικό διάταγμα του Υπουργείου Υγείας ημερομηνίας 30/12/2021 και έχοντας ως απόλυτη  προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των φοιτητών/τριών καθώς και του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του Κολεγίου, επιθυμεί να σας πληροφορήσει για τις ακόλουθες αποφάσεις:

Ολοκλήρωση Χειμερινού Εξαμήνου 2021 – Τελικές Εξετάσεις:

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Τελικών Εξετάσεων: Οι τελικές εξετάσεις για τα μαθήματα των ακαδημαϊκών προγραμμάτων του Intercollege για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021, θα διεξαχθούν κατά την περίοδο 10/01/2022 μέχρι και τις 29/01/2022.

Τρόπος Διεξαγωγής Τελικών Εξετάσεων: Οι τελικές εξετάσεις για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021 θα διεξαχθούν διαδικτυακά, κάνοντας χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης του Κολλεγίου στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών που δόθηκαν από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (Φορέας ΔΙΠΑΕ).

Οι φοιτητές/τριες θα λάβουν αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο και τη διαδικασία διεξαγωγής των τελικών τους εξετάσεων από τους διδάσκοντες τους.

Πρόγραμμα Διεξαγωγής Τελικών Εξετάσεων: Οι φοιτητές/τριες θα λάβουν το αναλυτικό ημερολογιακό πρόγραμμα διεξαγωγής των τελικών τους εξετάσεων από τους διδάσκοντες τους.

Λειτουργία Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Κολεγίου:

Τα διοικητικά και ακαδημαϊκά τμήματα του Intercollege συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά την παρούσα περίοδο αλλά με μειωμένη φυσική παρουσία στα πλαίσια και του σχετικού διατάγματος του Υπουργείου Υγείας ημερομηνίας 30/12/2021.

Έναρξη παράδοσης μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2022:

Η ημερομηνία έναρξης της παράδοσης των μαθημάτων των ακαδημαϊκών προγραμμάτων του Intercollege για το Εαρινό Εξάμηνο 2021 έχει οριστεί για τις 31/01/2022.

Η παράδοση των μη-εργαστηριακών/θεωρητικών μαθημάτων των ακαδημαϊκών προγραμμάτων του Κολεγίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί με μεικτό τρόπο (δηλαδή είτε διαδικτυακά, είτε με φυσική παρουσία, είτε και τα δύο) ανάλογα και με τις επιδημιολογικές συνθήκες που θα επικρατούν την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Η παράδοση των εργαστηριακών μαθημάτων των ακαδημαϊκών προγραμμάτων του Κολεγίου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με τη φυσική παρουσία των φοιτητών/τριών και την ταυτόχρονη αυστηρότατη τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφάλειας και υγείας.

 

Φοιτητές Εκτός Κύπρου:

Οι φοιτητές/τριες του Intercollege που βρίσκονται αυτή την περίοδο εκτός Κύπρου, θα λάβουν αναλυτικές οδηγίες από τους διδάσκοντες τους, τόσο αναφορικά με την διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων όσο και σε σχέση με την έναρξη του Εαρινού Εξαμήνου 2022 και την προτεινόμενη ημερομηνία επιστροφής τους στην Κύπρο.

 

Ενδεχόμενο τροποποίησης των σχεδιασμών του Intercollege:

Σε περίπτωση που από σήμερα και κατά την διάρκεια των επόμενων 4 εβδομάδων παρουσιαστούν νέα (αρνητικά) δεδομένα σε σχέση με την πανδημία ή επιβληθούν περαιτέρω περιοριστικά μέτρα από την κυβέρνηση που θα επηρεάζουν με ουσιώδη τρόπο την λειτουργία των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης, τότε και το Intercollege ενδέχεται να τροποποιήσει ανάλογα τις πιο πάνω αποφάσεις.

Για αυτό το λόγο, το Intercollege προτρέπει τους φοιτητές/τριές του να ανταποκρίνονται και να παραμένουν σε επικοινωνία με τους διδάσκοντες τους όπως επίσης και να παρακολουθούν με επιμέλεια τις ανακοινώσεις που εκδίδει το Κολλέγιο και οι υπεύθυνοι-συντονιστές των προγραμμάτων σπουδών τους ενώ παράλληλα τους ενθαρρύνει να τηρούν πιστά όλα τα μέτρα και πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας κατά της πανδημίας.

 

Το Intercollege εύχεται σε όλους τους φοιτητές/τριες του υγεία, ευτυχία, πρόοδο και ευημερία για το νέο έτος 2022 καθώς και κάθε επιτυχία στις επερχόμενες τελικές εξετάσεις.