ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί/ές Φοιτητές και Φοιτήτριες,

Το Intercollege με το παρόν μήνυμα επιθυμεί να σας ενημερώσει για τα ακόλουθα θέματα:

Η πορεία της Πανδημίας στην Κύπρο και η λειτουργία του Κολεγίου μας:

Οι μεγάλες δυσκολίες και προκλήσεις που επέφερε η Πανδημία στην πατρίδα μας και στην καθημερινότητα μας αλλά φυσικά, και στην ίδια τη λειτουργία του Intercollege ήταν πολύ μεγάλες. Παρόλα αυτά, η πιστή εφαρμογή των προστατευτικών μέτρων κατά της νόσου καθώς και η συμμόρφωση από όλους μας στο κάλεσμα για διεξαγωγή Rapid Test σε εβδομαδιαία βάση, μας επέτρεψε να συνεχίσουμε απρόσκοπτα την παράδοση των ακαδημαϊκών προγραμμάτων του Κολεγίου μας, με τα θεωρητικά μαθήματα να παραδίδονται διαδικτυακά και τα εργαστηριακά μαθήματα να διεξάγονται με φυσική παρουσία.

Επιστέγασμα της επιτυχημένης προσπάθειας που έχει γίνει τους τελευταίους μήνες από το Intercollege είναι το γεγονός ότι τα ακαδημαϊκά προγράμματα του Κολεγίου μας αναμένεται να ολοκληρωθούν χωρίς οποιεσδήποτε σημαντικές καθυστερήσεις στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο και χωρίς να έχουν σημειωθεί ελλείψεις στην ποιότητα και στα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.

Ολοκλήρωση του Εαρινού Εξαμήνου 2021

Θεωρητικά Μαθήματα: Η παράδοση όλων των θεωρητικών μαθημάτων των ακαδημαϊκών προγραμμάτων του Intercollege θα συνεχιστεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης του Κολλεγίου και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του κάθε προγράμματος.

Εργαστηριακά Μαθήματα: Η παράδοση των εργαστηριακών μαθημάτων των ακαδημαϊκών προγραμμάτων του Intercollege θα συνεχιστεί με φυσική παρουσία και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του κάθε προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι αυτό θα επιτρέπεται από τα ισχύοντα μέτρα της κυβέρνησης κατά της Πανδημίας.

Τελικές Εξετάσεις: Οι τελικές εξετάσεις για τα μαθήματα των ακαδημαϊκών προγραμμάτων του Intercollege, θα διεξαχθούν κατά την περίοδο 22/05/2021 μέχρι και τις 12/06/2021. Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Κολεγίου θα λάβουν λεπτομέρειες αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής  και το αναλυτικό  πρόγραμμα των τελικών τους εξετάσεων, από τους διδάσκοντες τους.

Φοιτητές και Φοιτήτριες που έχουν προσβληθεί από τη νόσο ή που βρίσκονται σε περιορισμό:  Το Intercollege εφαρμόζει ειδικές πρόνοιες αναφορικά με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν προσβληθεί από τη νόσο ή που βρίσκονται σε καθεστώς περιορισμού, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τους ή που δεν θα έχουν την δυνατότητα να παρακαθήσουν κανονικά στις τελικές τους εξετάσεις. Οι επηρεαζόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες θα λάβουν σχετικές οδηγίες απευθείας από τους διδάσκοντες τους.

Τελετή Αποφοίτησης: Η τελετή αποφοίτησης των φοιτητών και φοιτητριών του Intercollege που αποφοίτησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 καθώς και των φοιτητών και φοιτητριών που θα αποφοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, προγραμματίζεται να διεξαχθεί από κοινού περί τα τέλη του Ιουνίου 2021 με την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη τελετή θα επιτρέπεται από τα ισχύοντα μέτρα της κυβέρνησης κατά της Πανδημίας. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα αναμένεται να δοθούν από το Κολέγιο περί τα τέλη Μαΐου 2021.

Το Intercollege προτρέπει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του να ανταποκρίνονται και να παραμένουν σε επικοινωνία με τους διδάσκοντες τους όπως επίσης, και να παρακολουθούν με συνέπεια τις ανακοινώσεις που εκδίδει το Κολλέγιο και οι υπεύθυνοι-συντονιστές των προγραμμάτων σπουδών τους.

Το Intercollege εύχεται σε όλους Καλό Πάσχα με Δύναμη, Υγεία και Υπομονή.