Πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Μαρτίου 2016 στις εγκαταστάσεις των Εργαστηρίων Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΤΕΚ) του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) στη Λευκωσία η αξιολόγηση των οριζόντιων δεξιοτήτων των εκπαιδευτών του Κέντρου Παραγωγικότητας από τρεις αξιολογητές του Ινστιτούτου Συγκολλήσεων και Ποιότητας της Πορτογαλίας (Instituto de Soldadura e Qualidade – ISQ).

Η αξιολόγηση ήταν το επιστέγασμα εντατικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτών του ΚΕΠΑ διάρκειας πέντε βδομάδων. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από εκπαιδευτές του οργανισμού EDEX (Educational Excellence Corporation Limited)/University of Nicosia, στο πλαίσιο σύμβασης που υπογράφηκε τον περασμένο Οκτώβριο και αποσκοπούσε στην επιμόρφωση των εκπαιδευτών του ΚΕΠΑ σε 12 τεχνικά και 6 οριζόντια θέματα, καθώς και την πιστοποίησή τους.

Για υλοποίηση της πιστοποίησης ο Ανάδοχος έχει συμβληθεί με το Ινστιτούτο Συγκολλήσεων και Ποιότητας της Πορτογαλίας (Instituto de Soldadura e Qualidade -ISQ), το οποίο διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια σε θέματα πιστοποίησης με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ( EQF).

Η εκπαίδευση και πιστοποίηση των εκπαιδευτών του ΚΕΠΑ αποτελεί μέρος του ευρύτερου έργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΚΕΠΑ», το οποίο χρηματοδοτείται κατά 85% από την Ελβετική Κυβέρνηση και κατά 15% από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το Έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.882.000 Ελβετικά φράγκα (1.700.000 εκ. ευρώ) και περιλαμβάνει διάφορες δράσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο τη βελτιστοποίηση του Τομέα της Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΚΕΠΑ. Τις επόμενες εβδομάδες οι εκπαιδευτές του ΚΕΠΑ θα συνεχίσουν την επιμόρφωσή τους σε τεχνικά θέματα. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και την αξιολόγησή τους από το ISQ, οι εκπαιδευτές του ΚΕΠΑ θα πιστοποιηθούν με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και θα καταστούν έτσι οι πρώτοι εργαζόμενοι στην Κύπρο που λαμβάνουν πιστοποίηση με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF).