• Το Intercollege (στο εξής ο «Διοργανωτής» ή το «Intercollege») διοργανώνει κλήρωση με τίτλο «Γνωρίστε από κοντά το Intercollege» (στο εξής ο «Διαγωνισμός») όπου ένας συμμετέχοντας θα ανακηρυχθεί ως Νικητής (στο εξής ο «Νικητής) και θα κερδίσει το Βραβείο του Διαγωνισμού όπως καθορίζεται πιο κάτω (στο εξής το «Βραβείο» ή «Ταξίδι») σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής (στο εξής οι «Όροι»).
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο όσοι:
  • Συμπληρώσουν το έντυπο «Αίτηση Εισδοχής» για οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών του Intercollege ή της Ναυτικής Ακαδημίας.
  • Είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.
  • Είναι κάτω των 40 ετών για τα προγράμματα του Intercollege και κάτω των 27 ετών για τα προγράμματα της Ναυτικής Ακαδημίας.
 • Οι αιτήσεις που θα συμπληρωθούν μέχρι τη Πέμπτη 05/09/2019 η ώρα 23:59 έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Αιτήσεις οι οποίες θα ληφθούν μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.
 • Το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί εντός των τριών τελευταίων εβδομάδων του Σεπτεμβρίου και θα είναι από Πέμπτη μέχρι Σάββατο. Η συνολική διάρκεια του ταξιδιού είναι 3 μέρες. Οι πιθανές ημερομηνίες του ταξιδιού είναι οι εξής: 12/9-14/9 ή 19/9-21/9 ή 26/9-28/9.
 • Το βραβείο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
  • Αεροπορικά εισιτήρια (Ελλάδα – Κύπρος και Κύπρος – Ελλάδα) για δύο άτομα
  • Διανυκτέρευση δύο ατόμων για δύο βράδια σε ξενοδοχείο (διπλό δωμάτιο) στη Λευκωσία
  • Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο στη Λάρνακα.
  • 3 γεύματα ημερησίως για κάθε άτομο.
 • Με την συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και ρητή δήλωση των συμμετεχόντων ότι συμμετέχουν στο Διαγωνισμό αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.
 • Η κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή θα διεξαχθεί την Παρασκευή 06/09/2019 στις 10:00 π.μ.
 • Με την αποδοχή λήψης του Βραβείου, ο Νικητής αποδέχεται και δίνει τη συγκατάθεση του για τα πιο κάτω:
  • Να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του σε οποιαδήποτε δραστηριότητα και/ή δημοσίευση, σχετική ή όχι με το Διαγωνισμό, του Intercollege ή/και άλλης εταιρείας του ομίλου στον οποίο ανήκει ή/και άλλης συνδεδεμένης εταιρείας .
  • Να φωτογραφηθεί στις εγκαταστάσεις του Intercollege.
  • Αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη σωματική του ακεραιότητα κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού καθώς και για το Συνοδό του και θα είναι υπόλογος προς το Intercollege για το Συνοδό.
  • Αναλαμβάνει να καλύψει οποιαδήποτε άλλα έξοδα προκύψουν για τον ίδιο και/ή για τον Συνοδό του σχετικά με το Ταξίδι πέραν των συμπεριλαμβανομένων στο Βραβείο.
 • Άλλοι όροι:
  • Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους Όρους (συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας για συμμετοχή στο Διαγωνισμό και των ημερομηνιών διεξαγωγής της κλήρωσης και του Βραβείου), οποτεδήποτε με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης.
  • Ο Διοργανωτής δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού προκύψει οποιαδήποτε τεχνική βλάβη με ως επακόλουθο να τεθεί η ιστοσελίδα του Διοργανωτή προσωρινά εκτός λειτουργίας ή/και να καταστεί αδύνατη η συμμετοχή στο Διαγωνισμό.
  • Μετά την πραγματοποίηση της κλήρωσης και την παράδοση του Βραβείου στο Νικητή, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων πέρα αυτών που αναφέρονται στους παρόντες όρους.
  • Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν σχετικά με το Διαγωνισμό ή/και το Βραβείο. Επίσης ο Διοργανωτής δεν θα έχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε Νικητή και/ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημιά προκληθεί στους συμμετέχοντες σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Βραβείο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία αναφορικά με το Διαγωνισμό ή/και το Βραβείο.
 • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή παράπονο σε σχέση με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχοντας ή τρίτο πρόσωπο μπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο 22842536 ή μέσω email [email protected]