Παναγιώτης Κυπριανού

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ο Παναγιώτης Γ. Κυπριανού είναι δικηγόρος και διατηρεί το δικό του δικηγορικό γραφείο. Ο Παναγιώτης έχει αποκτήσει πτυχίο Νομικής με διάκριση από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Επιπλέον, απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής στο Διεθνές Επιχειρηματικό Δίκαιο από το Cardiff Metropolitan University, στην Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, έχει παρακολουθήσει διάφορα πιστοποιημένα σεμινάρια στους τομείς ακίνητης ιδιοκτησίας και κληρονομικού δικαίου. Εξάλλου έχει δημοσιεύσει δεκάδες νομικά άρθρα. Ο Παναγιώτης είναι λέκτορας στον τομέα του Επιχειρηματικού Δικαίου. Οι κύριοι τομείς πρακτικής του Παναγιώτη, μεταξύ άλλων, το Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας, το Κληρονομικό Δίκαιο και το δίκαιο των συμβάσεων.