Ιωάννης Ιωάννου

Επικεφαλής της ομάδας πλατφορμών και συσκευών πληροφορικής / Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ο κύριος Ιωάννης Ιωάννου είναι κάτοχος πτυχίου μηχανικού υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το 2012. Εργάζεται στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ως Επικεφαλής ομάδας για Πλατφόρμες και Συσκευές Πληροφορικής.