ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί/ές Φοιτητές και Φοιτήτριες,

Το INTERCOLLEGE, παρακολουθώντας στενά την ραγδαία επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης της πανδημίας του νέου κορονοϊού (COVID-19) στη Κύπρο και αποφασισμένο να συμμετέχει άμεσα και με υπευθυνότητα στα μέτρα αντιμετώπισης της, αποφάσισε να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

  1. Θεωρητικά Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου:

Από την ερχόμενη Δευτέρα, 19/10/2020, η παράδοση όλων των θεωρητικών μαθημάτων των ακαδημαϊκών προγραμμάτων του Κολεγίου θα παραδίδονται αποκλειστικά διαδικτυακά μέσω των πλατφόρμων  ηλεκτρονικής μάθησης Moodle και Webex.

Ο συγκεκριμένος τρόπος παράδοσης των θεωρητικών μαθημάτων θα συνεχιστεί μέχρι και την ολοκλήρωση του χειμερινού εξαμήνου τον Ιανουάριο 2021.

Οι φοιτητές θα λάβουν το αναθεωρημένο και αναλυτικό πρόγραμμα παράδοσης των διαδικτυακών τους μαθημάτων από τους υπεύθυνους-συντονιστές των προγραμμάτων σπουδών τους.

  1. Εργαστηριακά Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου:

Η παράδοση των εργαστηριακών μαθημάτων των ακαδημαϊκών προγραμμάτων θα συνεχιστεί κανονικά με τη φυσική παρουσία των φοιτητών και φοιτητριών στο Κολέγιο.

Κατά την παράδοση των εργαστηριακών μαθημάτων, όλα τα μέτρα πρόληψης και ατομικής προστασίας καθώς και τα πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας σε σχέση με την πανδημία θα εφαρμόζονται αυστηρά και με ευλάβεια.

Οι φοιτητές θα λάβουν το αναθεωρημένο και αναλυτικό πρόγραμμα παράδοσης των εργαστηριακών τους μαθημάτων από τους υπεύθυνους-συντονιστές των προγραμμάτων σπουδών τους.

  1. Ενδιάμεσες Εξετάσεις:

Οι ενδιάμεσες εξετάσεις των θεωρητικών μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου θα διεξαχθούν διαδικτυακά.  Οι φοιτητές θα ενημερωθούν για το αναλυτικό πρόγραμμα των ενδιάμεσων εξετάσεων από τους διδάσκοντες τους.

Το Intercollege προτρέπει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του να ανταποκρίνονται και να παραμένουν σε επικοινωνία με τους διδάσκοντες τους όπως επίσης και να παρακολουθούν με συνέπεια τις ανακοινώσεις που εκδίδει το Κολλέγιο και οι υπεύθυνοι-συντονιστές των προγραμμάτων σπουδών τους.

Η υγεία των φοιτητών και φοιτητριών του Intercollege καθώς και του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, παραμένει πάντοτε η ύψιστη προτεραιότητα. Προτρέπουμε άπαντες να συμμετέχουν ενεργά στον αγώνα κατά της πανδημίας με την τήρηση όλων των μέτρων ασφάλειας και προσωπικής υγιεινής.

Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε!