Γιώργος Σιεκκερής

Διευθυντής Μονάδας Κατάρτισης και Ανάπτυξης

Μονάδα Κατάρτισης και Ανάπτυξης