Φανή Παπαμιχαήλ

Συντονίστρια Erasmus Mobility

Η Φανή Παπαμιχαήλ είναι κάτοχος πτυχίου «Κοινωνιολογίας με minor στην Πολιτική Επιστήμη» από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου «Master in Business Administration (MBA)» από το Cyprus Institute of Management. Είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Εργάζεται στο Intercollege και συγκεκριμένα στο τμήμα Κατάρτισης και Ανάπτυξης από το 2011. Κύρια καθήκοντα της είναι η τοποθέτηση των φοιτητών του Κολεγίου για την πρακτική τους εξάσκηση και τη συμμετοχή τους σε άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στο εξωτερικό αλλά και η συμμετοχή καθηγητών σε κινητικότητες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus. Επίσης, χειρίζεται το Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων του κολεγίου για θέματα που αφορούν τους φοιτητές. Μεταξύ άλλων έχει την ευθύνη των επιχορηγημένων προγραμμάτων και προτάσεων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Έχει κύριο ρόλο στην οργάνωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο ανάπτυξης και επιμόρφωσης του οργανισμού.

Επιπρόσθετα διδάσκει μαθήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Επικοινωνίας και άλλα, στο τμήμα Επισιτιστικών Τεχνών του Intercollege, στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Είναι μέλος του Συνδέσμου Κοινωνιολόγων Κύπρου και της Επιτροπής Κατάταξης Ταινιών. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον εστιάζεται στις Κοινωνικές Επιστήμες, στην Επικοινωνία και στο Branding.