Πολιτική Erasmus+

Η αποστολή του Intercollege είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να γίνουν μορφωμένα άτομα, έτσι ώστε να επιτύχουν τους ακαδημαϊκούς στόχους τους αλλά και τους στόχους καριέρας τους, αναλαμβάνοντας υπεύθυνους ρόλους σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο διεθνούς συνεργασίας, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αλληλεξάρτησης.

Στόχος μας είναι να εξελιχθούμε περισσότερο ως διεθνές κολέγιο, όπου οι εγχώριοι και διεθνείς φοιτητές, ακαδημαϊκοί και προσωπικό να αναγνωρίζονται για την πολιτιστική τους ποικιλομορφία. Επί του παρόντος, το 22% του φοιτητικού δυναμικού προέρχεται από το εξωτερικό, το μέσο διδασκαλίας είναι Αγγλικά, αν και οι μαθητές ενθαρρύνονται να μελετήσουν και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Τα προγράμματα σπουδών στοχεύουν να ενσταλάξουν την ιδέα ότι στη σύγχρονη εποχή οι πολίτες πρέπει να επιδείξουν σεβασμό και κατανόηση άλλων πολιτισμών, αλλά και να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ανταγωνιστούν σε μια απαιτητική παγκόσμια οικονομία.

Με τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Erasmus, έχουμε βελτιώσει αυτούς τους στόχους και προσφέρουμε ευκαιρίες στους φοιτητές και το προσωπικό μας να γνωρίσουν συναδέλφους από άλλες χώρες, να εμπλουτίσουν την ακαδημαϊκή τους εμπειρία και να εκτιμήσουν τον ευρύτερο ευρωπαϊκό οικονομικό και κοινωνικοπολιτισμικό χώρο μέσα στον οποίο ζουν και εργάζονται. Ταυτόχρονα, αναμένουμε ότι φοιτητές και προσωπικό που μας επισκέπτεται στα πλαίσια του προγράμματος αποκτούν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με επαγγελματικές και εκπαιδευτικές πρακτικές σε ένα νησί στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Κατά συνέπεια η αλυσίδα αξίας του προγράμματος Erasmus θα εμπλουτιστεί.

Οι συνεργάτες επιλέγονται κυρίως με βάση τα διαφορετικά προγράμματα / πτυχία που προσφέρουν, μεμονωμένα μαθήματα και τη γλώσσα διδασκαλίας. Εξετάζουμε τομείς σπουδών που οι μαθητές μας πληρούν τις προϋποθέσεις για να σπουδάσουν,  συνάπτουμε συνεργασίες με ΑΕΙ που προσφέρουν μαθήματα παρόμοια με τα δικά μας, έτσι ώστε τέτοια μαθήματα μπορούν να υπολογίζονται στις απαιτήσεις των μαθημάτων των πτυχίων μας, αλλά και τα ΑΕΙ που προσφέρουν μαθήματα που μπορούν να συμπληρώσουν τα προγράμματά σπουδών και που οι φοιτητές μας πιθανότατα δεν θα είχαν την ευκαιρία να σπουδάσουν εδώ είναι προτεραιότητα . Όσον αφορά τη γλώσσα διδασκαλίας, στοχεύουμε στην σύναψη συνεργασιών με ΑΕΙ που προσφέρουν μια επιλογή από τα μαθήματά τους στα Αγγλικά, ώστε οι φοιτητές μας να μπορούν να επωφεληθούν εύκολα. Φυσικά αυτό δεν είναι απαραίτητο, καθώς ορισμένα ΑΕΙ που έχουμε συνεργασία δεν προσφέρουν απαραίτητα μαθήματα στα Αγγλικά.

Γεωγραφικά στοχεύουμε να έχουμε συνεργασίες από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε μια ισορροπημένη εκπροσώπηση της Ευρώπης στους φοιτητές και το προσωπικό μας. Με μόλις 19 διοργανικές συμφωνίες, αυτό δεν έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής, αλλά είναι στόχος για το μέλλον.

Οι κύριες ομάδες-στόχοι για τις δραστηριότητες κινητικότητας μας είναι φοιτητές για τοποθετήσεις. Όντας ένα μάλλον μικρό κολέγιο με το μεγαλύτερο μέρος του φοιτητικού μας δυναμικού να παρακολουθεί διπλώματα διετούς διάρκειας, ακολουθώντας είτε ακαδημαϊκή είτε εργασιακή σταδιοδρομία, οι τοποθετήσεις των φοιτητών μας σε επιχειρήσεις έγιναν βασική μας προτεραιότητα. Μέσα σε λίγα χρόνια είχαμε τον εκτεταμένο χάρτη Erasmus και καταφέραμε να αυξήσουμε τις τοποθετήσεις των φοιτητών μας από έναν σε δώδεκα φοιτητές. Έχουμε δημιουργήσει ισχυρές σχέσεις με επιχειρήσεις που απορροφούν τους φοιτητές μας τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο στόχος είναι να αυξηθεί ο αριθμός των συμφωνιών για τοποθετήσεις και η κινητικότητα των φοιτητών για τοποθετήσεις. Εκτός από την κινητικότητα τοποθέτησης φοιτητών, στοχεύουμε στην αύξηση του αριθμού της κινητικότητας των φοιτητών για σπουδές, και της κινητικότητας των καθηγητών και του προσωπικού, ιδίως της κινητικότητα για κατάρτιση του προσωπικού και των καθηγητών αφού θα εμπλουτίσουν και θα διευρύνουν τους ορίζοντές τους στους αντίστοιχους τομείς εξειδίκευσης τους.

Όσον αφορά την ανάπτυξη συνεργασίας με πανεπιστήμια που συνεργαζόμαστε, έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με έναν συνεργάτη ΑΕΙ για τους φοιτητές του που είναι εγγεγραμμένοι στο πτυχίο Bachelor Plus στην Ευρωπαϊκή Διοίκηση Τουρισμού για να περάσουν ένα χρόνο στην Κύπρο, ένα εξάμηνο παρακολουθώντας μαθήματα στην πανεπιστημιούπολη της Λεμεσού και ένα άλλο εξάμηνο παρακολουθώντας τις τοποθετήσεις των φοιτητών σε ξενοδοχεία της πόλης μας. Αυτή η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ το 2014. Το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών με το Πανεπιστήμιο Akita στην Ιαπωνία είναι μια άλλη απόδειξη της διεθνούς μας στρατηγικής. Επίσης, τα franchised προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Middlesex (ΗΒ) προσθέτουν στην παγκόσμια εικόνα του κολεγίου, ενώ περισσότερες τέτοιες συμφωνίες επιδιώκουν να ενισχύσουν τη διεθνή εικόνα που προσπαθούμε να χτίσουμε και να μετατρέψουμε το Intercollege από ένα περιφερειακό κολέγιο, σε ένα κολέγιο με ισχυρή διεθνή ταυτότητα .

Το Intercollege έχει μακρά εμπειρία και συμμετοχή σε προγράμματα της ΕΕ που υποστηρίζουν και προωθούν τη συνεργασία της ΕΕ σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας και της κατάρτισης. Η ίδρυση του γραφείου της ΕΕ στην πανεπιστημιούπολη Λευκωσίας που ασχολείται αποκλειστικά με τις υποθέσεις της ΕΕ αποτελεί μέρος της στρατηγικής του κολεγίου να γίνει ένα κορυφαίο θεσμικό όργανο της ΕΕ με ισχυρό διεθνές προφίλ.

Το γραφείο Erasmus + στην πανεπιστημιούπολη Λεμεσού και το γραφείο της ΕΕ στην πανεπιστημιούπολη Λευκωσίας συνεργάζονται στενά για τη διαχείριση υφιστάμενων έργων και τη συμμετοχή καθηγητών, προσωπικού και φοιτητών σε νέα έργα. Συγκεκριμένα, το Γραφείο Erasmus + χειρίζεται όλες τις επικοινωνίες για νέες ευκαιρίες για προγράμματα – που λαμβάνονται συνήθως μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας – και τις προωθεί σε υποψήφια μέλη της σχολής και του προσωπικού. Το Γραφείο της ΕΕ διαχειρίζεται τα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo, αλλά επίσης φέρνει σε επαφή τη σχολή στη Λευκωσίας με το Γραφείο Erasmus +.

Συνολικά, το Intercollege δεσμεύεται να αυξήσει την παρουσία του ιδρύματος σε διάφορα έργα διεθνούς συνεργασίας, και αυτό αντικατοπτρίζεται στη διεθνή ατζέντα του.

Η συμμετοχή του Intercollege στο πρόγραμμα Erasmus + βοήθησε σημαντικά στον εκσυγχρονισμό του. Στο θεμελιώδες επίπεδο της κινητικότητας των φοιτητών και του προσωπικού, διεύρυνε τους ορίζοντες των φοιτητών και του προσωπικού μας, προσφέροντάς τους ευκαιρίες να εξοικειωθούν με άλλους πολιτισμούς και άλλους τρόπους ζωής. Οι απόφοιτοί μας γνωρίζουν περισσότερο τον τύπο των αποφοίτων και των ερευνητών που χρειάζεται η Ευρώπη, και αυτό δεν συνέβη μόνο μέσω της κινητικότητας των φοιτητών και του προσωπικού μας στο εξωτερικό, αλλά και μέσω της έκθεσης ολόκληρου του ιδρύματος σε εισερχόμενους φοιτητές και προσωπικό. Επιπλέον, ορισμένα από τα υπάρχοντα προγράμματά μας έχουν εξελιχθεί για να ενσωματώσουν μαθήματα που αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες ανάγκες. Τα περισσότερα πτυχία περιλαμβάνουν μαθήματα σε εικονικές / ηλεκτρονικές πτυχές για κάθε τομέα, ενώ ένα νέο δίπλωμα στο σχεδιασμό ιστοσελίδων εισήχθη το 2011.

Όσον αφορά τη δεύτερη προτεραιότητα της ατζέντας εκσυγχρονισμού και τη βελτίωση της ποιότητας, το Intercollege κατάφερε να γίνει πόλος εκπαίδευσης και περιφερειακό κέντρο που προσφέρει προγράμματα υψηλής ποιότητας. Το Intercollege έχει ενεργοποιήσει μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας, έτσι ώστε η δομή, το περιεχόμενο και η παράδοση των προγραμμάτων μας να είναι της υψηλότερης ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες ευρωπαϊκές προοπτικές στην εκπαίδευση και ακολουθούν τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Το πρόγραμμα Erasmus + με έμφαση στη διακρατική κινητικότητα του προσωπικού και των φοιτητών έδωσε επίσης στο Intercollege την ευκαιρία να δημιουργήσει ευρωπαϊκούς δεσμούς με άλλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά ιδρύματα, καθώς και με άλλους οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Η προσθήκη αυτής της ευρωπαϊκής διάστασης υπήρξε κρίσιμο κομμάτι της ανάπτυξης του Κολλεγίου σε αυτούς τους ολοένα και πιο ανταγωνιστικούς καιρούς όπου οι διεθνείς δεσμοί είναι το κλειδί για τη θεσμική ανάπτυξη.

Όσον αφορά την έρευνα, αρκετές σχολές έχουν συμμετάσχει σε έρευνα που σχετίζεται με τις προτεραιότητες της Ευρώπης, όπως η γυναικεία επιχειρηματικότητα, η ηλεκτρονική επικοινωνία, η ιατρική απεικόνιση και ο βιώσιμος τουρισμός. Επιπλέον, το Intercollege συμμετείχε σε ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, προσφέροντας εκπαίδευση σε υπαλλήλους τοπικής αυτοδιοίκησης στους τομείς της διαχείρισης των πόρων και της συνολικής διοίκησης.

Τέλος, ορισμένες από τις απαιτήσεις της διαχείρισης του προγράμματος Erasmus + σχετικά με τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια στη διακυβέρνηση και τη χρηματοδότηση έχουν υιοθετηθεί σε άλλες πτυχές της διακυβέρνησης του κολεγίου και τόσο το προσωπικό όσο και οι φοιτητές συμμετέχουν σε διάφορες επιτροπές, ενώ η διαφάνεια έγινε ουσιαστικό στοιχείο σε όλα τα επίπεδα του Κολλεγίου.