Δρ Κωνσταντίνα Μαρκιτανή

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Η Δρ Κωνσταντίνα Μαρκιτάνη διδάσκει μαθήματα ιατρικού περιεχομένου στο πλαίσιο του προγράμματος Intercollege Aesthetics, από το 2020. Πήρε πτυχίο Γενικής Ιατρικής από το Κριμαϊκό Ιατρικό Πανεπιστήμιο το 2008. Το 2009 ολοκλήρωσε την πρακτική της άσκηση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και είναι μέλος του Κυπριακού Ιατρικού Συλλόγου. Η Δρ Μαρκιτάνη συμμετείχε σε έρευνα με θέμα (Ερευνήτρια πεδίου) «Αναπνευστικά νοσήματα και περιβάλλον» που διεξήχθη από το Διεθνές Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας Κύπρου, σε συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ. Διδάσκει μαθήματα της ειδικότητάς της από το 2010. Το 2013 έγινε ιατρικός σύμβουλος στη διεθνή ασφαλιστική εταιρεία Bupa Global Medical Insurance. Από το 2018, εργάζεται στο Αμερικανικό Ιατρικό Κέντρο. Είναι επίσης Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).