Νέα,22 Δεκεμβρίου, 2023,

Η Columbia Shipmanagement υπογράφει Συμφωνία με τη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου

Τον Δεκέμβριο του 2023, ο κορυφαίος πάροχος διαχείρισης πλοίων Columbia Shipmanagement (CSM) υπέγραψε συμφωνία παροχής υποτροφιών και Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU) με τη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου (ΝΑΚ), την πρώτη ναυτική ακαδημία στην Κύπρο που προσφέρει τετραετές πτυχίο στη Ναυτική Επιστήμη. Η πρωτοβουλία να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Υποτροφιών Δοκίμων της ΝΑΚ αντανακλά τις συνεχείς προσπάθειες της CSM για την προώθηση της ακαδημαϊκής αριστείας, της επαγγελματικής κατάρτισης και της έρευνας στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Με το Μνημόνιο Συναντίληψης, η CSM δεσμεύεται να παρέχει τρεις πλήρεις υποτροφίες για νεοεισερχόμενους δόκιμους αξιωματικούς της ΝΑΚ σε ετήσια βάση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια. Αυτή η συμφωνία δίνει τη δυνατότητα στη CSM να συνεργάζεται με τη ΝΑΚ για την επιλογή των κατάλληλων δοκίμων που θα λάβουν την υποτροφία καθώς και την προσφορά επί του πλοίου πρακτικής άσκησης, καθοδήγηση, πρακτική άσκηση και διάφορες ευκαιρίες κατάρτισης.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη συνεργασία μας με τη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Columbia, Mark O’Neil. «Η επένδυση στην επόμενη γενιά ναυτικών και η παροχή ευκαιριών προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης είναι στρατηγική προτεραιότητα για εμάς. Μέσω αυτής της συνεργασίας επενδύουμε στους ανθρώπους μας, καλλιεργούμε τις δυνατότητές τους και τους προετοιμάζουμε για ένα μέλλον στην εξελισσόμενη ναυτιλιακή βιομηχανία».

Ως μια ιδιωτική Ακαδημία, η ΝΑΚ αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού οργανισμού του Intercollege και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Η Ακαδημία προσφέρει το τετραετές πρόγραμμα «Πτυχίο στη Ναυτική Επιστήμη», το οποίο ενσωματώνει και το Πιστοποιητικό Ικανότητας του IMO-STCW Αξιωματικού Υπεύθυνο Φυλακής Γέφυρας. Η 12-μηνη επί του πλοίου πρακτική άσκηση περιλαμβάνεται στην τετραετή διάρκεια του προγράμματος, το οποίο παραδίδεται στην αγγλική γλώσσα, δίνοντας τη δυνατότητα όχι μόνο σε Κύπριους αλλά και σε Ευρωπαίους και Διεθνείς δόκιμους υπηκόους να επωφεληθούν από αυτή τη μοναδική ευκαιρία.

Τέλος, η συμφωνία μεταξύ ΝΑΚ και CSM δίνει τη δυνατότητα στους δόκιμους που ολοκληρώνουν επιτυχώς την επί του πλοίου πρακτική τους άσκηση να εργοδοτηθούν στη CSM μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.