Αρχές και πρακτικές εφαρμογές κοστολόγησης τροφίμων και ποτών

Request Information

First Name (required)

Last Name (required)

Email (required)

Phone Number

By submitting this form, I acknowledge that Intercollege might contact me by email or phone.

Αρχές και πρακτικές εφαρμογές κοστολόγησης τροφίμων και ποτών

Η κοστολόγηση των προϊόντων κάθε επιχείρησης είναι ύψιστης σημασίας.  Έτσι λοιπόν και στον τομέα επισιτισμού, η συγκεκριμένη διαδικασία είναι από αυτές (τις διαδικασίες) που δεν τυχαίνουν της απόλυτης προσοχής αλλά και δυνατότητας εκμετάλλευσης τους για έλεγχο των δαπανών και των μερών του κόστους.

Ορθή κοστολόγηση τροφίμων και ποτών γίνεται  από τις επιχειρήσεις που έχουν κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα για αυτή την εργασία.  Συχνά λάθη όμως ή αβλεψίες προάγουν τη εσφαλμένη κοστολόγηση και συνάμα αναξιόπιστη τιμολόγηση των προϊόντων της επιχείρησης με ολέθρια αποτελέσματα.
Το πιο πάνω επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει σκοπό να αναβαθμίσει, να εμπλουτίσει τις γνώσεις των ατόμων που ασχολούνται με την κοστολόγηση τροφίμων και ποτών, έτσι ώστε αυτές να γίνονται ορθά και με αποδοτικά οικονομικά αποτελέσματα.

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
Ο κύριος στόχος του σεμιναρίου είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις αναγκαίες γνώσεις αναφορικά  με τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την ορθή κοστολόγηση τροφίμων και ποτών, καθώς και τα οφέλη από την εφαρμογή της. Οι παρευρισκόμενοι θα γνωρίσουν τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα του συστήματος κοστολόγησης, θα μπορούν να υπολογίζουν το εργατικό κόστος, το κέρδος, την καταχώρηση μερίδων και το ολικό κόστος της επισιτιστικής επιχείρησης.  Περεταίρω θα ασχοληθούν πρακτικά με την κοστολόγηση πιάτων, ποτών, κοκτέιλ, εδεσματολογίων, καθώς και με  εδεσματολόγια και ειδικές παραθέσεις μπουφέ.
Ο εκπαιδευτής θα εστιάσει στην πρακτική εφαρμογή των πιο πάνω μέτρων με εκτενείς αναφορές για την καλύτερη κατανόηση των σύγχρονων μεθόδων κοστολόγησης και τιμολόγησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Επιχειρηματίες ή ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών και επισιτιστικών επιχειρήσεων, διευθυντές, τμηματάρχες ξενοδοχειακής ή επισιτιστικής επιχείρησης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, Χαρτοπίνακας, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και διασκόπιο

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Περιλαμβάνει: Διάλεξη, συζήτηση, πρακτική εργασία σε ομάδες.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
Ελληνικά

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Παρουσιολόγιο ΑνΑΔ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τήρηση παρουσιολογίου, Αξιολόγηση της αποδοτικότητας του εκπαιδευτή, Αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες για την γενική οργάνωση και εκτέλεση του σεμιναρίου από το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:     
Με το τέλος του προγράμματος θα απονεμηθεί  πιστοποιητικό παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.  Στο κάθε πιστοποιητικό πέραν των άλλων βασικών στοιχείων που θα συμπεριλαμβάνει θα αναγράφεται ότι το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ   
Συνολική διάρκεια: 12 ώρες

ΤΟΠΟΣ:      
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας/ Intercollege

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:
Νικόλας Ορφανίδης

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ:     
Αρχικό Κόστος €250
Κόστος μετά την επιχορήγηση  €50
*Μειωμένο δικαίωμα συμμετοχής για άνεργους, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:      
Intercollege/Μονάδα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Φανή Παπαμιχαήλ
Τηλ.: 22 842571
Φαξ: 22 842555
Email: Papamichael.f@unic.ac.cy

Εγγραφείτε Τώρα!

Οι Εγγραφές Άρχισαν!

Εγγραφείτε σήμερα και συμπληρώστε την online αίτηση, για να αρχίσετε τη διαδικασία εισδοχής!
Εγγραφείτε Τώρα!