Αποστολή και Στόχοι

Αποστολή του Intercollege είναι να δώσει τα κίνητρα αλλά και τα εφόδια στους φοιτητές, ώστε να εξελιχθούν σε μορφωμένους ανθρώπους, να επιτύχουν τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τους στόχους, και να διεκδικήσουν υπεύθυνους ρόλους σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο της διεθνούς συνεργασίας και αλληλεξάρτησης.

Φιλοσοφία

Το Intercollege βασίζεται στη διεθνή φιλοσοφία για ανάπτυξη και παροχή προοπτικών στους φοιτητές. Έχοντας επίγνωση της μοναδικής του θέσης στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, το Κολέγιο προσπαθεί να ενισχύσει τις ευκαιρίες για εκπαίδευση και επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικές κουλτούρες. Το Intercollege στοχεύει στην προώθηση τόσο των υψηλών ακαδημαϊκών προτύπων όσο και των υψηλών ηθικών αρχών. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να αποκτήσουν ικανότητες σε διάφορες δεξιότητες, καθώς επίσης, να αναπτύξουν πολιτιστική επίγνωση, κοινωνική ευθύνη και προσωπική ακεραιότητα.

Η προώθηση της συμμετοχής των φοιτητών και καθηγητών στη μάθηση είναι η πιο σημαντική δραστηριότητα στο Intercollege. Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού ενθαρρύνονται να συνδυάσουν την ακαδημαϊκή γνώση με την επαγγελματική εμπειρία μέσα στην τάξη και να δώσουν έμφαση σε μία εξατομικευμένη προσέγγιση στην εκπαίδευση. Μέσα από τη στενή αλληλεπίδραση του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, οι φοιτητές τυγχάνουν καθοδήγησης, ώστε να εξετάσουν τους στόχους τους, τις ικανότητες και τις επιλογές τους για το μέλλον. Η πολιτική εισδοχής φοιτητών που ακολουθεί το Κολέγιο δίνει τη δυνατότητα εισδοχής σε φοιτητές με ποικίλες ακαδημαϊκές ικανότητες και δεξιότητες – υπό την προϋπόθεση ότι οι φοιτητές πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος από το οποίο πρόκειται να αποφοιτήσουν.

Τα προγράμματα του Intercollege βασίζονται στα πρότυπα που χρησιμοποιούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Το Κολέγιο έχει δεσμευτεί για τη διατήρηση των προτύπων που συμμορφώνονται με αυτά της δυτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να παρέχει στους φοιτητές ευκαιρίες μεταφοράς σε πανεπιστήμια του εξωτερικού για περαιτέρω προοπτικές.

Στόχοι

Για την επίτευξη της αποστολής του, το Intercollege προσπαθεί να:

  • Προσφέρει ποιότητα, προγράμματα με προσανατολισμό στη μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία, πτυχιακές σπουδές σε επιλεγμένους τομείς και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης υψηλής ποιότητας.
  • Εφαρμόσει το σύνθημα του Κολεγίου «Αριστεία στην Εκπαίδευση», ενθαρρύνοντας τους φοιτητές να προσπαθήσουν σκληρά για την αριστεία σε κάθε δραστηριότητα.
  • Παραμείνει σταθερά προσηλωμένο στην οικονομική, κοινωνική, επιστημονική και πολιτιστική ανάπτυξη της Κύπρου.
  • Αναπτυχθεί περαιτέρω ως ένα διεθνές Κολέγιο, όπου Κύπριοι και ξένοι φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό αποκτούν αξία βασιζόμενοι στην πολιτιστική πολυμορφία τους.
  • Προσλάβει και να διατηρήσει ένα καλά καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό και να ενισχύσει την ανάπτυξη τους.
  • Ενθαρρύνει την έρευνα, τις δημοσιεύσεις και τη δημιουργική δραστηριότητα.
  • Ενισχύσει τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τους πόρους και τις υπηρεσίες, να παρέχει ένα ενθαρρυντικό και ευνοϊκό περιβάλλον για την προσωπική ανάπτυξη, την ανακάλυψη και τη μάθηση.
  • Αναθεωρεί συνεχώς και ενημερώνει τα προγράμματα που προσφέρει, ώστε να συμβαδίζει με τις εξελίξεις και τα πρότυπα της δυτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Ενίσχυει την επικοινωνία των φοιτητών, τη δημοκρατική ηγεσία και τις δεξιότητες κριτικής σκέψης. Να διευρύνει τις ευκαιρίες για επαγγελματική και κοινωνική αλληλεπίδραση εντός του Κολεγίου.