Συμβουλευτική

Το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας παρέχει στους φοιτητές που αντιμετωπίζουν προσωπικές ή συναισθηματικές προκλήσεις και δυσκολίες, πρόσβαση σε επαγγελματίες συμβούλους που θα τους παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ένα πλαίσιο πλήρους εμπιστευτικότητας.

Σύμβουλοι και Ψυχολόγοι του ΚΕΣΥ παρέχουν στήριξη και προσφέρουν τις γνώσεις και τις συμβουλές τους σε φοιτητές που χρειάζονται βοήθεια , καθοδήγηση, στήριξη και έχουν ανάγκη να διαχειριστούν τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν. Στόχος είναι να βοηθηθούν όσοι φοιτητές χρειάζονται στήριξη να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες ή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα οποία μπορεί και να μην αφορούν καθαρά το διδακτικό/ακαδημαϊκό κομμάτι της φοίτησης.