Φοιτητικοί Όμιλοι

Το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, σε συνεργασία με τη Φοιτητική Ένωση, βοηθά στην οργάνωση εξωσχολικών δραστηριοτήτων, ομίλων και άλλων φοιτητικών ομάδων.

Εάν θα επιθυμούσατε να δημιουργήσετε ένα όμιλο ή μια ομάδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη λειτουργό Φοιτητικής Μέριμνας:
Φανή Παπαμιχαήλ, papamichael.f@intercollege.ac.cy