Χάρτης Φοιτητή Erasmus+

charter

+ Τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ έχουν δεσμευτεί να τηρούν τις αρχές του Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση για να διευκολύνουν, να υποστηρίζουν και να αναγνωρίζουν τις δραστηριότητες κινητικότητάς σας στο εξωτερικό.
+ Από την πλευρά σας, αναλαμβάνετε τη δέσμευση να σεβαστείτε τους κανόνες και τις υποχρεώσεις της συμφωνίας επιχορήγησης Erasmus+ την οποία έχετε υπογράψει με το ίδρυμα αποστολής.
+ Η ένωση φοιτητών και αποφοίτων Erasmus+ (ESAA) σας παρέχει ένα φάσμα υπηρεσιών για να σας στηρίξει πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δραστηριότητα κινητικότητάς σας στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τα ακόλουθα έγγραφα.
Erasmus+ Student Charter (Greek)
Erasmus+ Student Charter (English)